iApotek Int AB (publ) delårsrapport 9 mån

iApotek Int AB (publ) Delårsrapport - 9 månader 1 januari-30 september 2021

Nettoomsättningen uppgick till 32.2 MSEK med ett resultat efter finansnetto om - 2.9 MSEK.

För mer information, kontakta bolagets representanter: 
Styrelseordförande Lars Rambe, mobil 0709-369080 e-mail [email protected] 
VD Mikael Ehrman mobil 0708-455182 e-mail [email protected]

www.iapotek.se

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.


Om iApotek Int

Webbplats
iapotek.se

Prenumerera

Få löpande information från iApotek Int via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn IAPO ISIN-kod SE0009357429