Teckningsperiod inleds och inbjudan till investerarträffar

Idag inleds teckningsperioden i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) ("H&D Wireless" eller "Bolaget)" nyemission av högst 34 963 659 aktier, med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Vid full teckning tillförs bolaget cirka 52,4 MSEK före emissionskostnader. H&D Wireless har en stor pipeline av svenska och internationella kunder i olika faser. Motivet med Företrädesemissionen är primärt att ge Bolaget nödvändigt utrymme till att kunna slutföra affärer i befintlig pipeline och därmed accelerera försäljningen av mjukvara vilket bedöms kunna ge återkommande licensintäkter över tid. Vidare tillför Företrädesemissionen erforderligt rörelsekapital samt tillgodoser likviditet för att fullt ut kunna ta tillvara på synergier från förvärvet av MVV Holding.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Event och bolagspresentationer

Stora Aktiedagen i Göteborg

- Datum: måndag, 4 november
- Plats: Göteborg, Svenska Mässan, Mässans Gata 24.
- Tid för presentation: Kl.12:50 - 13.20
- Anmälan görs genom aktiespararnas hemsida.
- Presentationen kan följas live genom följande länk: www.aktiespararna.se/tv/live.

Augment Partners investerarkväll
- Datum: måndag den 11 november
- Plats: Stockholm, IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16.
- Tid för presentation: Kl. 18.00-18:30
- Anmälan görs till [email protected]

Augment Partners investerarträff
- Datum: torsdag den 14 november
- Plats: Stockholm, Kontoret Nybroviken, Birger Jarlsgatan 2.
- Tid: Kl. 14.00-15.00
- Anmälan görs till [email protected]

Tidsplan för Företrädesemissionen

Avstämningsdag

28 oktober 2019

Handel med teckningsrätter avseende aktier av serie B

30 oktober - 14 november 2019

Handel i BTA avseende aktier av serie B

Fr.o.m. 30 oktober 2019

Teckningsperiod

30 oktober - 18 november 2019

Beräknad dag för offentliggörande av utfall

21 november 2019

Likviddag

25 november 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Frida Nordeman, IR & PR Communications Manager H&D Wireless
Email: [email protected]
Tel: +46-8-55118460
Email: [email protected]
Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:
H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även MVV Holding med MES systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Volvo Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser.

E-post: [email protected] Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD