H&D Wireless AB förlänger lån efter emission Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB ("Bolaget") förlänger kvarvarande lån hos långivarna med 9 månader. Totalt är det 3,5MSEK som förlängs.
REG
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HITECH & DEVELOPMENT WIRELESS SWEDEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ), 559077-0714, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 28 september 2023 kl. 9:00 i bolagets lokaler i Ki...
H & D Wireless styrelse har godkänt kvittningsemission avseende garantiersättningar lämnade i företrädesemission Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) ("H&D Wireless" eller "Bolaget") styrelse har beslutat om kvittningsemission avseende garantiersättningar lämnade i Bolaget...
REG MAR
Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) offentliggör slutgiltigt utfall i bolagets företrädesemission Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) ("H&D Wireless" eller "Bolaget") har nu erhållit det slutgiltiga utfallet i Företrädesemissionen, som visar att 116 582 821...
REG
Ivoclar ny kund via Avnet beställer utveckling Nasdaq First North Growth Market noterade H&D Wireless AB har valts av Ivoclar, en världsledande tillverkare av medicintekniska produkter, att leverera en ny Wi-Fi6 modul. Ordern...
REG
Status i Avnet-samarbetet redan över 190MSEK i bekräftat kontraktsvärde Nasdaq First North Growth Market noterade H&D Wireless AB kan, efter att ha summerat första året samarbete med bolagets största partner Avnet-Silica, konstatera att avtalet redan...
REG
Atlas Copco godkänner mjukvaran från H&D Wireless och startar volymproduktion Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB har fått ett formellt godkännande Atlas Copco (OMX Stockholm Large Cap) av den leverans av kundanpassad mjukvara från bol...
REG
H&D Wireless partner i stort forskningssamarbete för Svensk industri Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har genom sitt produktområde Casat blivit utvalda att delta i ett forskningssamarbete med Högskolan i Skövde och ett fle...
REG
H&D Wireless inleder idag teckningsperioden för företrädesemission om 26,5MSEK Nasdaq First North Growth Market listade, H&D Wireless Sweden Holding AB (publ) ("H&D" eller "Bolaget") inleder idag, den 14 augusti 2023, teckningsperioden för företrädesemissio...
REG
H&D Wireless lämnar delårsrapport för kvartal 2 2023 Andra kvartalets omsättning var den nästa högsta sedan 2019, enbart Q4-22 var högre. Under våren har leveranser baserat på det nya samarbetsavtalet med Avnet fortsatt samtidigt s...
REG MAR
Trixell beställer radiocertifierings tjänster av H&D Wireless för global produktlansering för 0,8MSEK Nasdaq First North Growth Market noterade H&D Wireless AB har valts av Trixell att säkerställa regulatoriskt godkännande på slutproduktnivå för ett flertal länder däribland radio...
REG
Kommuniké från extra bolagsstämma i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) Vid extra bolagsstämman i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) ("Bolaget") idag den 4 augusti 2023 beslutade stämman bland annat om följande:
REG
H&D Wireless styrelse föreslår korrigerade villkor för incitamentsprogrammet för anställda  Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB styrelse, meddelar härmed att man avser göra om det tidigare beslutade incitamentsprogrammet för anställda och nyckelper...
REG
H&D Wireless tidigarelägger offentliggörande av rapport för andra kvartalet 2023 Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, meddelar härmed att publiceringen av bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2023, perioden 1 april - 30 juni 2023, k...
REG
Atlas Copco beställer utveckling från H&D Wireless för 300ksek Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB har erhållit en beställning på utveckling från Atlas Copco (OMX Stockholm Large Cap). Ordervärdet är ca 300 000 SEK.
REG
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HITECH & DEVELOPMENT WIRELESS SWEDEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ), org. nr 559077-0714, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 4 augusti 2023 kl. 9:00 i bolagets lokaler...
REG MAR
Styrelsen i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) beslutar om partiellt garanterad företrädesemission av units om cirka 26,5 MSEK Styrelsen för Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) ("H&D Wireless" eller "Bolaget") har idag beslutat om en företrädesemission av högst 264 694 752 units beståe...
REG
Avnet beställer IoT moduler för 250ksek till en ny kund Nasdaq First North Growth Market noterade H&D Wireless AB har erhållit en order från Avnet Europe BV, en ledande global leverantör av teknik för utveckling och tillverkning, vilk...

Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD