REG

Teckningskursen för teckningsoption serie TO3 B fastställd

Teckningskursen för teckningsoption serie TO3 B i H&D Wireless har fastställts till 0,50 SEK. Teckningsperiod 1-15 oktober 2021.

I Företrädesemission som genomfördes under hösten 2020 erbjöds aktier och teckningsoptioner som en "Unit". Sammantaget emitterades drygt 39,1 miljoner teckningsoptioner av serie B vilka vid full teckning skulle inbringa cirka 19,6-39,1 mkr genom teckning av 39 105 162 aktier, en teckningsoption för varje aktie motsvarande knappt 33 procents utspädning. Varje teckningsoption ger rätt att under perioden från den 1 oktober 2021 till den 15 oktober 2021 teckna en (1) ny aktie, av samma aktieslag, till motsvarande 70 % av den volymvägda genomsnittskursen under perioden 13-27 september 2021. Teckningskursen skall dock lägst uppgå till 0,50 SEK och höst 1,00 SEK.

Kursen för teckningsoptionen fastställs således till 0,50 SEK.

Fullständiga villkor avseende teckningsoptionerna och information om Bolaget finns att tillgå i det prospekt som godkändes av Finansinspektionen och offentliggjordes av Bolaget den 14 sep 2020. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.hd-wireless-com

Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 15 oktober 2021 förfaller. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner

För ytterligare information vänligen kontakta:

H&D Wireless, Pär Bergsten, CEO.
tel +46-8-551 18 460

Email: [email protected]
Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även MVV Holding med MES systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Volvo Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se .


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD