Teckning av aktier i H&D Wireless startar idag

investeringsmemorandum offentliggjort

Teckningen av aktier i den svenska leverantören av IoT- och molnplattformslösningar, H&D Wireless, påbörjas idag den 24 november och löper t o m den 8 december. Detta inom ramen för den företrädesemission om 24 miljoner kronor som styrelsen för H&D Wireless tidigare beslutat om. H&D Wireless har påbörjat ansökningsprocessen för att notera företagets aktier på Nasdaq First North.

Informationsmemorandum med inbjudan att teckna aktier offentliggjordes idag och återfinns här. 
http://www.hd-wireless.com/investors/calendar/ 

H&D Wireless genomför en nyemission med företräde för befintliga aktieägare med start den 24 november som kommer att tillföra bolaget 24 miljoner kronor om emissionen blir fulltecknad. 14 befintliga aktier berättigar till teckning av tre nya aktier till en kurs av åtta kronor (8 kr) per aktie. Det ger en värdering av bolaget (pre money) på 112 mkr. H&D Wireless har redan mottagit garantier och teckningsförbindelser motsvarande 97 procent av emissionsbeloppet. Ytterligare 2,2 mkr i teckningsförbindelser har inkommit efter att måndagens PM offentliggjordes. Teckning kan ske genom Göteborgs Corporate Finance www.gcf.se eller direkt på online länk här

Emissionen ger företaget kapital för fortsatta utvecklingsprojekt inom affärsområde Enterprise (industriella RTLS- och IoT-lösningar) samt det rörelsekapital som Nasdaq kräver för notering av bolagets aktier. Efter avslutad emission planerar H&D Wireless att notera företagets aktier på Nasdaq First North, vilket förväntas ske någon dag i perioden 18-22 december.

I memorandumet nämns fyra huvudsakliga anledningar att investera i H&D Wireless:

  • H&D Wireless bedömer marknadens storlek i Norden till 3-6 miljarder SEK, där Bolaget har en ambition att ta 20-30% marknadsandel. Bruttomarginalen beräknas till mellan 40-80% beroende på affärsområde och kundsegment.
  • Ledningen och styrelsen har mångårig erfarenhet av att utveckla framgångsrika tech-bolag med global närvaro.
  • Bolagets fokus ligger nu på att förse stora industriella aktörer med lösningar för realtidsövervakning av de fysiska flödena i sin tillverkning - och distributionsflöden. Genom H&D Wireless banbrytande teknologi kan kunderna förvänta sig större vinstmarginaler och kortare ledtider.
  • Marknaden för IoT förväntas växa exponentiellt inom de kommande åren, samtidigt som det accelererande flödet av varor och tjänster kräver allt mer av leverantörer. Genom H&D Wireless lösningar kan den tillverkande industrin genomgå en digital transformering, effektivisera sina processer och anpassa sig till den ökande tempoväxlingen. 

- Min samlade bedömning är att H&D Wireless står väl positionerat för att på allvar ta steget från testinstallationer till kommersialisering. Initialt kommer vi fokusera på Sverige och övriga Norden för att sedan, när vi bedömer tiden mogen, expandera internationellt. Vår vision är att etablera H&D Wireless som ett marknadsledande bolag i Norden för positionering av fysiska saker i bolagens affärsprocesser. Till vårt stöd har vi nu en världsledande teknologi för positionering, en kommersialiserad produkt (GEPS), en bevisad affärsmodell med första kunderna redan i kommersiell drift och en förstärkt organisation, säger Pär Bergsten, VD, H&D Wireless.

För ytterligare information om aktieägande i H&D Wireless, besök företagets IR-sajt.

H&D Wireless utvecklar och säljer moduler, lösningar och tjänster som möjliggör uppkoppling, positionering och övervakning av utrustning, verktyg, inventarier och människor. Tekniken gör det möjligt att analysera, automatisera och effektivisera flöden och processer inom en rad områden. Kapitalet kommer framför allt användas inom affärsenheten Enterprise med företagets nya industriella IoT-lösning för trådlös realtidsspårning (RTLS), speciellt utvecklad för kunder inom tillverkningsindustrin för att underlätta deras väg mot digitalisering. Verksamheten baseras på den egenutvecklade molnbaserade IoT plattformen "Griffin Enterprise Positioning System" (GEPS).

För mer information, vänligen kontakta:
Carl Lönnroth
Banker: Göteborg Corporate Finance
Mob +46 735-36 35 22 
E-mail [email protected] 

Pär Bergsten
VD, H&D Wireless
Tel: 08-551 184 60
E-post: [email protected] 

Bra länkar:

Online länk för teckning av aktier i emissionen hos bolagets banker
https://www.signrportal.se/portal/814/HitechDevelopmentWirelessSwedenHoldingAB

Göteborgs Corporate Finance www.gcf.se
About H&D Wireless
 
H&D Wireless Investor Relations
 
About H&D Wireless - ny site lanseras idag!
 

Om H&D Wireless: 
H&D Wireless är en svensk leverantör av tjänster inom Internet of Things, moln- och plattformssystem. Företagets IoT-molnplattform Griffin är en end-to-end systemlösning och består av trådlösa moduler, molntjänster och smarta phone-applikationer för smarta hem och företag i världsklass. Sedan 2016 erbjuder bolaget Griffin Enterprise Positioning System (GEPS™) som en molntjänst för inomhuspositionering av fysiska saker i företagens affärsprocesser. H&D Wireless grundades 2009 och är ett av Sveriges snabbast växande och mest prisbelönta IoT-företag, med över 1 100 000 trådlösa produkter levererade hittills för IoT, M2M-lösningar över hela världen. 


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD