REGMAR

Rättelse: Styrelsen beslutar att ansöka om företagsrekonstruktion

Rättelsen gäller tidigare PM publicerat idag 11 mars 2023 16:35. Där det stod att bolaget skall upprätta kontrollbalansräkning. Detta kommer inte att göras då styrelsen konstaterar att det egna kapitalet är intakt. Korrekt ingress skall vara som följer:

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB har beslutat att ansöka om företagsrekonstruktion för moderbolaget samt några av dotterbolagen

H&D Wireless AB (HDW) meddelar idag att dess styrelse har fattat beslut om att ansöka om företagsrekonstruktion vid Stockholm tingsrätt. Beslutet baseras på bolagets nuvarande ekonomiska situation, där en eventuell avyttring av delar av verksamheten dragit ut på tiden samt att tidigare meddelat avsiktsavtal om avyttring av delar av verksamheten avbrutits. Rekonstruktion bedöms vara en nödvändig åtgärd för att ge bolaget det andrum som krävs för att förhandla fram en hållbar och långsiktig finansiell lösning. Beslutet innebär att bolagen tillfälligt ställer in sina betalningar i berörda bolag. De bolag som berörs är HDW Holding, HDW Sweden AB, HDW Connectivity och HDW IoT Labs. Beslutet berör inte bolagen H&D Wireless Dalumverken AB, MVV IT AB eller Fastighets AB Silarp. Bolaget föreslår i ansökan advokaten Stefan Skeppstedt vid advokatfirman Ackordscentralen som rekonstruktör.

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 17:20 CET den 11 mars 2024.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pär Bergsten,
VD och koncernchef, H&D Wireless
Växel +46-8-55118460
Email: [email protected] Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:

H&D Wireless förbättrar fysiska affärsprocessers effektivitet och säkerhet inom tillverkningsindustri (Industry4.0) och smarta städer med egenutvecklad teknik och tjänster. Fokussegment är industrier som verkstad och läkemedel samt Smart City, det vill säga hållbara städer. Bolaget är marknadsledande genom en egenutvecklad teknologi för radiopositionering och kombination med AI (machine learning) som används för analys av kunders processer och nyckeltal. Världsledande tjänster har byggts och marknadsförs som de molnbaserade mjukvaruplattformarna Griffin® IoT och Griffin Enterprise Positioning Services (GEPS®) samt MES-mjukvaran Casat™, samt vidare erbjuds teknologi i form av radiomoduler och konsulter inom mekanisk produktionsberedning och IoT/Wireless. H&D Wireless har sedan start 2009 utvecklat och sålt över en miljon radiomoduler som byggs in i kunders produkter och gör det möjligt att trådlöst koppla upp dessa till internet. Bland kunderna kan nämnas Volvo Cars, Volvo Penta, AstraZeneca och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se 

www.hd-wireless.com


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD