REGMAR

RÄTTELSE: Saknad MAR-etikett i tidigare pressmeddelande den 28 oktober 2022 - "H&D Wireless: H&D Wireless AB Delårsrapport kvartal 3 2022"

H&D Wireless AB utfärdar en rättelse av pressmeddelandet som publicerades den 28 oktober 2022. Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-etikett med hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Följande text skulle ha varit med i pressmeddelandet: "Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2022 kl. 08:00 CET." Kvartalsrapporten som distribuerades för Q3-2022 var dock helt korrekt markerad med MAR-text.  Nedan publiceras det korrekta pressmeddelandet i sin helhet.

Delårsrapport kvartal 3 2022

Under Q3 har orderingången fortsatt att öka bra samtidigt som vi börjat leverera mot orderstocken. Bolagets nettoomsättning ökade därför med 41% i Q3 (5,9Msek) jämfört med Q2 (4,2Msek) medan resultatet innan avskrivningar förbättrades med ca 2,9Msek (+46%). De tre första kvartalens ackumulerade omsättning är redan högre än omsättning för hela 2021. Även Q3 har varit påverkat av kriget i Ukraina och dess konsekvenser som högre kostnader för komponenter och energi, men bolagets prislista följer med i prisökningen. Intresset ökar fortfarande snabbt för bolagets produkter och digitala lösningar. Leveranser pågår bla till Volvo Cars, Volvo Penta, Swegon, Parker, Scania, Atlas Copco, Ericsson och Avnet. Avnet-Silica har under kvartalet realiserat orders baserat på det ramavtal med ett uppskattat värde av 300-500MSEK över kommande 5 år som tecknades i juni. En genombrottorder erhölls i ett nytt segment, läkemedelsbranschen, genom ett kommersiellt avtal med AstraZeneca. Omsättningen för kvartalet är den högsta sedan innan pandemin och resultatet det bästa sedan bolaget listades.

Tredje kvartalet 2022 (samma kvartal föregående år inom parentes)

 • Totala intäkter uppgick till 6,3 (4,6) MSEK bestående av:
 • Nettoomsättning 5,9 (3,8) MSEK, Aktiverade F&U kostnader 0,0 (0,4) MSEK samt Övriga intäkter 0,4 (0,4) MSEK
 • Periodens resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3,3 (-3,5) MSEK
 • Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till -8,0 (-4,6) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 kr (-0,03 kr)
 • Likvida medel i koncernen uppgick till 10,4 MSEK vid periodens slut (7,4 MSEK)
 • I koncernen vid periodens slut uppgick det egna kapitalet till 43,0 MSEK (57,3 MSEK) med en soliditet om 59% (75%).
 • Under kvartalet gjordes investeringar som påverkat kassaflödet med 0,0 MSEK (-0,4 MSEK).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 

 • Avnet beställer IoT moduler, ordervärde ca 4,4 MSEK baserat på ramavtalet
 • Avnet beställer utveckling av hård- och mjukvara, ordervärde ca 5,6 MSEK, enligt ramavtalet
 • Parker Hannifin beställer utveckling och produktion av tillverkningsutrustning, ordervärde ca 120 kSEK
 • Akwel Sweden AB beställer renovering av maskiner, ordervärde ca 220 kSEK
 • Avnet beställer IoT moduler, ordervärde ca 0,6 MSEK
 • Finansieringspaket om upp till 15 MSEK genom lån säkerställs
 • Atlas Copco beställer IoT moduler, ordervärde ca 2,7 MSEK
 • Swegon förnyar Casat 3.0 licens, ordervärde ca 100 kSEK
 • Astra Zeneca beställer GEPS, ordervärde ca 1,1 MSEK
 • Volvo Cars lägger tilläggsorder på GEPS, ordervärde ca 100 kSEK

Väsentliga händelser efter kvartalets slut, se separata PM för detaljer. 

 • Parker lägger tilläggsbeställning till H&D Wireless tilläggsorder avseende en semiautomatiserad monteringslinje med integrerad Cobot. För cirka 200 KSEK.
 • Avnet Europe beställer IoT-projekt för 1,3MSEK av H&D Wireless

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:00 CET den 28 oktober 2022.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pär Bergsten,
VD och koncernchef, H&D Wireless
Växel +46-8-55118460
Email: [email protected] Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Swegon, Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se

www.hd-wireless.com


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD