REGMAR

MVV Holding AB (publ), ett dotterbolag inom HDW koncernen, ansöker om konkurs som en konsekvens av Corona-viruset.

Styrelsen för MVV Holding AB har idag ansökt om att begära bolaget i konkurs. Styrelsen har efter noggrann analys konstaterat att det inte är möjligt att driva MVV Holding vidare som en konsekvens av effekterna från Coronakrisen.

Som tidigare meddelats har Corona-krisen lett till att bolaget drabbats av att de största kunderna, vilket är verkstadsbolagen, har stängt fabrikerna och sagt upp många av de pågående konsultavtalen med omedelbar verkan. Ytterst är det som en konsekvens av att dotterbolaget MVV International AB sedan tidigare försatts i konkurs. Styrelsen finner nu ingen möjlighet att driva bolaget vidare och har därför idag lämnat in ansökan till Skaraborgs Tingsrätt om att MVV Holding AB (publ) försätts i konkurs.

Övriga två dotterbolag i MVV gruppen, MVV Information Technology AB samt MVV Industry Lab AB berörs inte av MVV Holdings konkurs utan fortsätter sin verksamhet som vanligt.

"Det är med ett tungt hjärta som vi tvingats inse att trots våra insatser under 2019 och våren 2020 för att vända den snabbt vikande försäljningen inom MVV International AB, så kunde vi inte stå emot de effekter Coronakrisen medfört och som i sin tur även drabbat MVV Holding AB väldigt hårt därefter"- säger Pär Bergsten, VD i MVV Holding AB och Koncernchef i H&D Wireless koncern.

Den fortsatta hanteringen av bolaget blir nu en fråga för konkursdomstol och konkursförvaltare.

Kassaflödet för H&D Wireless koncernen uppskattas att inte påverkas som en konsekvens av MVV Holdings konkurs i andra halvåret 2020.

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 14:30 den 24 juni 2020.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pär Bergsten, VD och koncernchef.

H&D Wireless,

Tel: 08-551 184 60

Email: [email protected]
Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även MVV Holding med MES systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Volvo Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD