REGMAR

Långivarna konverterar lån från finanspaketet

Den 13 juni 2022 beslutade styrelsen i H&D Wireless AB ("Bolaget") om ett finanspaket med en lånedel samt en mindre del riktad emission av Units. Bolaget upptog då ett lån om 2 MSEK med ett vidhängande lånelöfte om ytterligare 2 MSEK, vilket uppfylldes genom det större avtal bolaget tecknade med Avnet den 21 juni. Investerarna väljer nu att konvertera även den andra delen av sitt lån till aktier, vilket bolagets styrelse har godkänt.

Styrelsen i Bolaget, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 13 maj 2022, beslutade den 13 juni om ett finanspaket bestående dels av 2+2MSEK i lån, samt en riktad emission av units till för Bolaget på förhand kända strategiska investerare. För fullständiga villkor se tidigare pressmeddelande. Den första lånet på 2MSEK konverterades den 30 juni och Investerarna väljer nu att konvertera även det andra lånet på 2MSEK.

Lånet inklusive uppläggningskostnader och upplupen ränta konverteras genom en riktad kvittningsemission till kursen 0,363 SEK baserat på villkoren i låneavtalet. Antal aktier i den riktade kvittningsemissionen uppgår till 6 451 101 aktier.  Den totala utspädningen från lånekonverteringen inklusive alla lånekostnader uppgår till ca 2,6%.

"Vi presenterade en, för aktieägarna, kostnadseffektiv finansiering den 13 juni för att på ett bra sätt kunna möta marknadens efterfrågan. Det är positivt att investerarna valt att konvertera sitt lån vilket förbättrar balansräkningen för bolaget." Säger Pär Bergsten, CEO H&D Wireless.

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2022 kl. 15:15 CET.

För ytterligare information om detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Pär Bergsten, CEO H&D Wireless

Växel +46-8-55118460
Email: [email protected]
Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless AB

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även H&D WIRELESS Holding med MES systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Volvo Penta, Swegon och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD