REGMAR

Långivarna konverterar lån från finanspaketet

Den 26 augusti 2022 beslutade styrelsen i H&D Wireless AB ("Bolaget") om ett finanspaket med ett lån på totalt 15MSEK. Bolaget upptog då ett lån om 10 MSEK med ett vidhängande lånelöfte om ytterligare 5 MSEK. Investerarna väljer nu att konvertera 4,5MSEK av detta lån till aktier, vilket bolagets styrelse har godkänt.

Styrelsen i Bolaget, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 13 maj 2022, beslutade den 26 augusti om ett finanspaket bestående av 10+5 MSEK i lån från Bolaget på förhand kända strategiska investerare. För fullständiga villkor se tidigare pressmeddelande. Investerarna väljer nu att konvertera ytterligare 4,5M av lånet på 10MSEK, vilket innebär att 1,5MSEK kvarstår som lån.

Lånet inklusive uppläggningskostnader och upplupen ränta konverteras genom en riktad kvittningsemission till kursen 0,244 SEK baserat på villkoren i låneavtalet. Antal aktier i den riktade kvittningsemissionen uppgår till 20 332 989 aktier.  Den totala utspädningen från lånekonverteringen inklusive alla lånekostnader uppgår till ca 7,4%.

"Vi presenterade en kostnadseffektiv finansiering den 26 augusti för att på ett bra sätt kunna möta marknadens efterfrågan. Det är positivt att investerarna valt att konvertera sitt lån vilket förbättrar balansräkningen för bolaget." Säger Pär Bergsten, CEO H&D Wireless.

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2023 kl. 12:25 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pär Bergsten,
VD och koncernchef, H&D Wireless
Växel +46-8-55118460
Email: [email protected] Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Swegon, Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se

www.hd-wireless.com


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD