REG

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ)

Vid extra bolagsstämman i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) ("Bolaget") idag den 28 september 2023 beslutade stämman bland annat om följande:

Inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för vissa anställda

Bolagsstämman beslutade om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för vissa anställda i koncernen, däribland samtliga ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner, genom en riktad emission av högst 27 801 939 teckningsoptioner till Bolagets dotterbolag för vidare överlåtelse till deltagarna i incitamentsprogrammet. Överlåtelse av teckningsoptioner ska ske till marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i serie B till en teckningskurs motsvarande 190 procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 14 september 2023 till och med den 27 september 2023. Teckningsoptionerna kan utnyttjas från och med den 1 november 2026 till och med den 30 november 2026. Om samtliga teckningsoptioner överlåts till deltagarna i incitamentsprogrammet och samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 1 390 096,95 kronor och befintliga B-aktieägare utsättas för en utspädning om cirka 5,47 procent av aktierna och cirka 4,69 procent av rösterna med förbehåll för eventuell omräkning.

Inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelsen

Bolagsstämman beslutade om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelsen. Teckningsoptionsprogrammet ska omfatta högst 1 463 259 teckningsoptioner att tecknas av Bolagets dotterbolag för vidare överlåtelse till styrelseledamöterna i Bolaget. Överlåtelse av teckningsoptioner ska ske till marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i serie B till en teckningskurs motsvarande 190 procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 14 september 2023 till och med den 27 september 2023. Teckningsoptionerna kan utnyttjas från och med den 1 november 2026 till och med den 30 november 2026. Om samtliga teckningsoptioner överlåts till deltagarna i incitamentsprogrammet och samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 73 162,95 kronor och befintliga B-aktieägare utsättas för en utspädning om cirka 0,30 procent av aktierna och cirka 0,26 procent av rösterna, med förbehåll för eventuell omräkning.

För ytterligare information vänligen kontakta:

H&D Wireless, Investor Relations tel +46-8-551 18 460

Email: [email protected] Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:

H&D Wireless förbättrar fysiska affärsprocessers effektivitet och säkerhet inom tillverkningsindustri (Industry4.0) och smarta städer med egenutvecklad teknik och tjänster. Fokussegment är industrier som verkstad och läkemedel samt Smart City, det vill säga hållbara städer. Bolaget är marknadsledande genom en egenutvecklad teknologi för radiopositionering och kombination med AI (machine learning) som används för analys av kunders processer och nyckeltal. Världsledande tjänster har byggts och marknadsförs som de molnbaserade mjukvaruplattformarna Griffin® IoT och Griffin Enterprise Positioning Services (GEPS®) samt MES-mjukvaran Casat™, samt vidare erbjuds teknologi i form av radiomoduler och konsulter inom mekanisk produktionsberedning och IoT/Wireless. H&D Wireless har sedan start 2009 utvecklat och sålt över en miljon radiomoduler som byggs in i kunders produkter och gör det möjligt att trådlöst koppla upp dessa till internet. Bland kunderna kan nämnas Volvo Cars, Volvo Penta, AstraZeneca och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se

www.hd-wireless.com


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD