REG

Kommuniké från extra bolagsstämma i H&D Wireless den 26 april 2022

En extra bolagsstämma för Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ), 559077-0714, hölls i bolagets lokaler i dag den 26 april 2022. Totalt var 104 752 285 röster av 325 567 530 (32,18%) närvarande.

Följande är en sammanfattning av vad som beslutades.

Incitamentsprogram för anställda och styrelse

 Bolagsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag om incitamentsprogram för de anställda såsom det presenterats med rösterna 104 752 285 för och 0 emot. Bolagsstämman beslutade även bifalla det av Örjan Fritz framlagda förslaget om incitamentsprogram för bolagets styrelse såsom det presenterats med rösterna 104 752 285 för och 0 emot.

 Huvudsakliga villkor för incitamentsprogram för de anställda

 • Totalt högst 13 082 969 teckningsoptioner serie 2022/2025:1 kommer tilldelas och överlåtas till anställda, fördelade enligt följande tilldelningskategorier:
 • Verkställande direktören: högst 6 819 845 teckningsoptioner;
 • Medlemmar i Bolagets koncernledning (totalt högst 5 personer): högst 695 903 teckningsoptioner per person, sammanlagt högst 3 479 513 teckningsoptioner;
 • Nyckelpersoner (totalt högst 7 personer): högst 298 244 teckningsoptioner per person, sammanlagt högst 2 087 708 teckningsoptioner; samt
 • Övriga anställda (totalt högst 19 personer): 36 626 teckningsoptioner per person, sammanlagt högst 695 903 teckningsoptioner.
 • Överlåtelse av teckningsoptioner ska ske till marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen. Beräkning av teckningsoptionens marknadsvärde ska utföras av ett oberoende värderingsinstitut med tillämpning av Black & Scholes värderingsformel.
 • Teckningsoptioner serie 2022/2025:1 kan utnyttjas av innehavaren under perioden från och med den 26 maj 2025 till och med den 6 juni 2025.

  Huvudsakliga villkor för incitamentsprogram för styrelsen

 • Teckningsoptionsprogrammet ska omfatta Bolagets styrelseledamöter. Varje styrelseledamot kommer erbjudas att förvärva högst 278 361 teckningsoptioner serie 2022/2025:2, sammanlagt högst 835 083 teckningsoptioner. 
 • Överlåtelse av teckningsoptioner ska ske till marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen. Beräkning av teckningsoptionens marknadsvärde ska utföras av oberoende värderingsman med tillämpning av Black & Scholes värderingsformel.
 • Teckningsoptioner serie 2022/2025:2 kan utnyttjas av innehavaren under perioden från och med den 26 maj 2025 till och med den 6 juni 2025.

    

  • Värdering enligt Black-Scholes

  Aktuell aktiekurs

  0,231

  kr

  10d VWAP

  Lösenpris

  0,439

  kr

  190% av aktiekursen

  Löptid

  3,00

  år

   

  Volatilitet

  36,7

  %

  Börsnoterade IT/Mjukvarubolag

  Riskfria räntan

  1,19

  %

  Statsobligation (SE GVB 2&5Y 24 april 2022)

  Direktavkastning

  0,00

  %

   

  Antal teckningsoptioner

  13 918 052

  st

   

  Utspädning

  5,66

  %

   

  Likviditetsrabatt

  30,00

  %

  Likviditetsrabatt

  Värdet på 1 teckningsoption

  0,010

  kr

  Efter likviditetsrabatt

  Alla teckningsoptioner

  139,181

  kr

   

    

  En närmare presentation av förslagen återfinns på bolagets hemsida www.hd-wireless.com.

  För ytterligare information vänligen kontakta:

  H&D Wireless, Investor Relations tel +46-8-551 18 460

  Email: [email protected] Web: www.hd-wireless.com

   

  Om H&D Wireless:

  H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även MES systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Volvo Penta, Swegon och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se 


  Om H&D Wireless

  Webbplats
  investor.hd-wireless.com
  Bransch
  Teknik

  Prenumerera

  Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

  Handelsinformation

  Kurs ()
  Förändring ()
  Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

  IR-Kontakt

  Pär Bergsten VD