Kommuniké från extra bolagsstämma

Tidigare utlyst extra bolagsstämma för Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) hölls i bolagets lokaler i dag den 15 mars 2019. Totalt var 56,77% av bolagets röster närvarande.

Följande är en sammanfattning av vad som beslutades:
Bolagsstämman godkände styrelsens förslag om en företrädesmission av högst 7 575 123 aktier av serie A och B innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 378 756,15 kronor. Genom emissionen kan Bolaget komma att tillföras totalt högst 26 512 930,50 kronor. Antalet aktier ökar till högst 32 825 533 aktier och aktiekapitalet till högst 1 641 276,65 kronor. Teckningspris per aktie uppgår till 3,50 kronor.

Bolagsstämman godkände styrelsen förslag att högst 600 000 teckningsoptioner av serie A respektive högst 6 975 123 teckningsoptioner av serie B (enligt bilagor) emitteras vederlagsfritt till dem som tecknat sig för aktie i emissionen. (s k units)

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler vilket kan motsvara högst 5 000 000 nya aktier efter emission, täckning och/eller konvertering. Betalning skall, i enlighet med vad styrelsen där om beslutat, kunna ske kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Pär Bergsten,
CEO H&D Wireless,
tel +46-708-274557, +46-8-551 18 460
Email: [email protected] or [email protected]
Web: www.hd-wireless.com 

Om H&D Wireless:
Om H&D Wireless: H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 med över 1 miljon trådlösa produkter levererade hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North i Stockholm med FNCA Sweden AB som Certified. E-post [email protected] Tel nr: +46 (0)8-528 00 399 Webb address: www.fnca.se.


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD