Kommuniké från extra bolagsstämma

Tidigare utlyst extra bolagsstämma för Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) hölls i bolagets lokaler i dag den 16 augusti 2018. Totalt var 23 804 951 röster av 35 577 191 (66,91%) närvarande.

Följande är en sammanfattning av vad som beslutades.
Bolagsstämman godkände styrelsens förslag om en företrädesmission ("företrädesemissionen") av högst 8 788 596 aktier av serie B innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 439 429,78 kronor. Genom emissionen kan Bolaget komma att tillföras totalt högst 37,4 MSEK. Antalet aktier ökar till högst 26 365 787 aktier och aktiekapitalet till högst 1 318 289,33 kronor.

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om en riktad nyemission (övertilldelning) av högst 810 000 aktier av serie B innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 40 500 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de tecknare som ingått garantiförbindelse med bolaget i samband med den företrädesemissionen. Skälen till avvikelsen från aktieägarens företrädesrätt beror på att aktieteckning sker till fullgörande av garantiavtal som bolaget har ingått med aktietecknarna.

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om en riktad nyemission av högst 2 000 000 aktier av serie B innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 100 000 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de tecknare som tecknat aktier som inte redan är delregistrerade och som inte ingått garantiförbindelse med bolaget i samband med företrädesemissionen. Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillförskansa bolaget kapital för dess fortsatta tillväxt.

Det noterades att samtliga beslut togs enhälligt.

För ytterligare information vänligen kontakta:
H&D Wireless, Investors relations
Telefon: + 46-8-551 18 460
e-post: [email protected]
Webb: www.hd-wireless.com  

Om H&D Wireless 
H&D Wireless är ett svenskt Internet of Things moln-och plattforms systemleverantör. Dess Griffin IoT Cloud-plattform är en end-to-end-lösning som innehåller trådlösa moduler i världsklass, molntjänster med analyser och artificiell intelligens som visualiseras via smartphone-applikationer för smarta hem och företag. Sedan 2016 erbjuder företaget Griffin Enterprise Positioning System (GEPS ™) som en molntjänst för inomhus positionering av fysiska objekt som digitalt kan omvandla affärsprocesser för ökad flexibilitet, bättre effektivitet och ökad lönsamhet. H&D Wireless grundades 2009 och moderbolagets aktie är noterad på Nasdaq First North i Stockholm sedan december 2017. FNCA Sweden AB utses till certifierad rådgivare för bolaget. 


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD