REG

Kommuniké från extra bolagsstämma

Tidigare utlyst extra bolagsstämma för Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) hölls i bolagets lokaler i dag den 21 oktober 2019. Totalt var 51,79% av bolagets röster närvarande.

Följande är en sammanfattning av vad som beslutades:
Bolagsstämman fastställde beslut i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier till:

  • Att aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 750 000 och högst 7 000 000 kronor.
  • Att sammanlagt lägsta antal aktier skall vara 35 000 000 och sammanlagt högsta antal aktier skall vara 140 000 000. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 140 000 000 och aktier av serie B till ett antal av högst 140 000 000.

Bolagsstämman fastställde beslut i enlighet med styrelsens förslag, att öka bolagets aktiekapital med högst 1 748 182,95 kronor genom nyemission av högst 34 963 659 aktier, varav högst 2 600 000 aktier av serie A och högst 32 363 659 aktier av serie B, med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Genom emissionen kan bolaget komma att tillföras totalt högst 52,4 MSEK.

Det noterades att samtliga beslut togs enhälligt.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Frida Nordeman,
IR & PR Communications Manager, H&D Wireless
Växel +46-8-55118460
Email: [email protected]
Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även MVV Holding med MES systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Volvo Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser.

E-post: [email protected] Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD