REG

IVA har valt ut C-PALS som ett av de 100 viktigaste FoU projekten i Sverige 2021

Nu presenterar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) årets 100-lista. Listan tas fram av IVA-projektet Research2Business, R2B, som verkar för att Sverige ska vara ledande på att omvandla akademisk forskning, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, till innovation och konkurrenskraft i näringslivet.

Valet av tema för årets 100-lista : "hållbar krisberedskap" är en direkt följd av coronapandemin . En stor del av de utmaningar som pandemin orsakar är kopplade till krisberedskap och vår förmåga att hantera kriser. Men forskningen på årets 100-lista är inte begränsad till pandemier, utan adresserar också andra samhällsövergripande kriser så som krig/geopolitiska konflikter, naturkatastrofer, finanskriser, cyberattacker, eller vatten-, energi-, råvaru-, komponents- och kompetensbrist.

H&D Wireless är partner i det sk. C-PALS projektet, kategorin Smart industri.
Koordinator och lärosäte är Kungliga Tekniska Högskolan, KTH - Institutet för hållbar produktionsutveckling.

C-PALS - realtidsuppkopplad produktionslogistik.
Produktionslogistik är en viktig del i begreppet "smart tillverkning". Idag leder statisk planering och dålig kontroll till onödiga investeringar och felplanering, dessutom är reaktionstiderna ofta långa och skapar ryckig produktion. C-PALS drivs i samverkan mellan svenska och sydkoreanska partners för att utveckla och pröva lösningar för smart montering och smart produktionslogistik. Ett starkt internationellt konsortium av tillverkningsföretag, teknikleverantörer, IT-företag och universitet skapar tillsammans framtidens uppkopplade produktion och logistik, där realtidsstyrning skapar dynamik, hållbarhet och resiliens.

Om 100-listan
100-listan tas fram av IVA-projektet Research2Business, R2B, som verkar för att Sverige ska vara ledande på att omvandla akademisk forskning, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. IVAs 100-lista lanserades i samband med IVAs 100-årsjubileum 2019, därav namnet. Projektet drivs i samarbete med Vinnova, PRV, Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, KK-stiftelsen, Almi och Sveriges högskolor och universitet.

Se hela årets 100-lista

"Pandemin har verkligen satt ljuset på vår känslighet för leveranser och hur beroende vi är av en fungerande produktion. Digitaliseringen gör information tillgängligt på ett helt nytt sätt. Så förväntningarna ökar samtidigt som vi är mer sammanflätade. När då en riktig kris kommer, som vid pandemin, så blir det så tydligt vad vi vant oss vid och vad vi väntar oss av produktion och logistik". Säger Magnus Wiktorsson, Professor i produktionslogistik på Institutionen för Hållbar produktionsutveckling på KTH Södertälje

"C-PALS studerar produktionslogistik och H&D Wireless bidrar med sitt marknadsledande realtidssystem GEPS-for Industry. Det som kommer fram i C-PALS är insikter och algoritmer som kommer att erbjudas kunderna i senare versioner av GEPS för att optimera och automatisera resursallokeringen bland annat baserat på AI. Det här är ett väldigt strategiskt viktigt projekt för oss" säger Pär Bergsten, CEO på H&D Wireless AB

För ytterligare information om detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Pär Bergsten, CEO H&D Wireless

Växel +46-8-55118460
Email: [email protected]
Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless AB

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även MES systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Volvo Penta, Swegon och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD