REGMAR

Instagrid beställer ingenjörstjänster för 1,3Msek av H&D Wireless

Nasdaq First North Growth Market noterade H&D Wireless AB har erhållit en order för produktionsförberedelser från Instagrid GmbH, en ledande global leverantör av bärbara kraftsystem. Ordern rör tjänster för förberedelser av produktionsstart. Ordervärdet är cirka 1,3MSEK

H&D Wireless sedan tidigare fått uppdraget från Instagrid GmbH, vilket rapporterades i PM den 2023-11-21, att utveckla en ny IoT enhet för fjärrstyrning och monitorering av deras produkter. Nu vill Instagrid utvidga detta uppdrag med att även beställa det produktionsförberedande projektet (NPI new product introduction) inför produktionsstart sommaren 2024. Uppdraget kommer att utföras av både H&D Wireless IoT LABS AB samt H&D Wireless Connectivity AB, till ca 50% vardera.

HDW IoT LABS produktlinje står för utveckling av automattestning och HDW Connectivity står för att bygga en produktionslina och inköp för detta. Projektet är strategiskt och uppskattas öka i värde. Den nu erhållna ordern på 1,3MSEK beräknas levereras under Q2-2024 och ge ett positivt kassaflöde under perioden.

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 11:00 25 mars 2024.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pär Bergsten,
VD och koncernchef, H&D Wireless
Växel +46-8-55118460
Email: [email protected] Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:

H&D Wireless förbättrar fysiska affärsprocessers effektivitet och säkerhet inom tillverkningsindustri (Industry4.0) och smarta städer med egenutvecklad teknik och tjänster. Fokussegment är industrier som verkstad och läkemedel samt Smart City, det vill säga hållbara städer. Bolaget är marknadsledande genom en egenutvecklad teknologi för radiopositionering och kombination med AI (machine learning) som används för analys av kunders processer och nyckeltal. Världsledande tjänster har byggts och marknadsförs som de molnbaserade mjukvaruplattformarna Griffin® IoT och Griffin Enterprise Positioning Services (GEPS®) samt MES-mjukvaran Casat™, samt vidare erbjuds teknologi i form av radiomoduler och konsulter inom mekanisk produktionsberedning och IoT/Wireless. H&D Wireless har sedan start 2009 utvecklat och sålt över en miljon radiomoduler som byggs in i kunders produkter och gör det möjligt att trådlöst koppla upp dessa till internet. Bland kunderna kan nämnas Volvo Cars, Volvo Penta, AstraZeneca och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se 

www.hd-wireless.com


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD