H&D Wireless erhåller avtal om större samarbete

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB har idag signerat ett avtalspaket om samarbete med Avnet Europe BV, en ledande global leverantör av teknik för utveckling och tillverkning, vilket är en affärsenhet inom Avnet Inc (Nasdaq: AVT) med huvudkontor i USA. Första bindande orders i detta avtal är 11MSEK.

Bolagets produkter och tjänster inom trådlös kommunikation samt IoT är målet för samarbetet. H&D Wireless produktportfölj består av moduler, IoT enheter och mjukvara i världsklass till kunder med fokus på IoT, Industri 4.0 och trådlös multimedia.

Avnet Europe BV distribuerar elektroniska komponenter och lösningar inklusive programvara för IoT-applikationer. Avnet Inc som är moderbolaget och huvudbolag i koncernen som omsatte cirka 190 Miljarder SEK i 2021.

Avtalet som bygger på det MoU (Memorandum of Understanding) som meddelats marknaden den 21 december 2021 och innebär ett djupare samarbete. Båda parter kommer nu att samarbeta närmare i flera projekt, inklusive gemensam utveckling, kundengagemang, produktion och logistik. Även viss finansiering i gemensamma projekt kommer att erhållas från Avnet till bolaget.

Följande område kommer vara fokus för samarbetet och gemensamma aktiviteter:

  • Samarbete kring utveckling, produktion och försäljning av bolagets trådlösa moduler för WiFi/Bluetooth, Ultrawideband och Cellular IoT-moduler
  • Ömsesidig marknadsföring och försäljning av bolagets IoT-Sensor-produkter
  • Finansiellt och logistiskt stöd till potentiella affärer relaterade till produkter för slutkunder med högvolym (fulfillment contracts)
  • Software Integration Services och kommunikationsstöd mellan Griffin IoT och IoT Connect Cloud-plattformen.
  • Supply Chain-stöd från Avnet Silica till H&D Wireless för förstärkt produktionsstöd och kassaflöde.

Mer detaljer och data om produkterna och den gemensamma IoT-satsningen kommer i gemensamma press releaser i internationella kanaler över den närmaste tiden.

Avtalsvärdet är drygt 11MSEK i direkta bindande orders och innebär tillsammans med redan lagda orders under sen-hösten 2021 och våren 2022 till ca 18,5MSEK i bindande orders för leveranser 2022 och 2023. Vidare så erhålls viss projektfinansiering som kontant utbetalt förskott direkt efter signering på ca 3MSEK i juni 2022. Det totala värdet av det samarbetsavtal som nu signerat uppskattas till högre än 300M-500Msek över en period av 5 år enligt estimat i försäljning för bolaget.

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 18:00 CET den 21 juni 2021.

För ytterligare information om detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Pär Bergsten, CEO H&D Wireless

Växel +46-8-55118460
Email: [email protected]
Web: www.hd-wireless.com         eller för investerare investor.hd-wireless.com

Om H&D Wireless AB

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även MES systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Volvo Penta, Swegon och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD