H&D Wireless utvald av Skanska för att öka säkerheten i Byggbranschen med hjälp av Internet of Things

Varje år dör cirka 7-8 personer i arbetsolyckor i Sverige, samtidigt som antalet arbetsolyckor som anmäls är omkring 3500st. Några av de vanligaste olyckorna är skador från verktyg och maskiner, kroppsrörelse med fysisk överbelastning, fall från höjd och vistelse i riskområden med damm, buller och vibrationer. H&D Wireless, Skanska och Microsoft Sverige är samarbetspartners i ett utvecklingsprojekt för ökad säkerhet i Byggbranschen med hjälp av digitalisering.

Skanska har en nollvision för skador och ohälsa i arbetet och strävar efter att vara en förebild i svenskt näringsliv. Syftet med fas 1 i projektet är att identifiera samt utvärdera tillgänglig teknik i omvärlden och analysmodeller. Målsättningen är att hitta optimala möjligheter för en ny branschstandard och projektet är delfinansierat av SBUF - Svenska byggbranschens utvecklingsfond.

- Skanska tror på H&D Wireless och vi värderar deras expertis inom positionering, kommunikation och IoT-säkerhetslösningar. Det saknas idag en standard i byggbranschen av tex hantering av händelsedata och system som i realtid kan varna och därmed hjälpa individen vid pågående fara. H&D Wireless är väldigt lösningsorienterade och målet är att resultatet med projektet ska komma till gagn för hela byggbranschen, säger Timo Rajasaari, projektledare Skanska Hälsa & Säkerhet

- Vi är mycket glada för förtroendet från Skanska och får genom detta en möjlighet att vidareutveckla och påvisa värdet av system och tjänster som kan erbjudas hela byggbranschen, säger Pär Bergsten, VD för H&D Wireless.


Enligt senaste SCB mätning är Bygg och anläggning ett yrkesområde med över 100 000 företag som omsätter knappt 700 miljarder kronor och med cirka 300 000 sysselsatta enbart i Sverige. Byggverksamheten i Sverige har en internationell prägel med ett stort inslag av utländsk arbetskraft. En branschstandard är därför mycket efterlängtad, framförallt i Sverige och övriga Norden.

För ytterligare information vänligen kontakta
H&D Wireless AB
Phone: +46-8-551 18 460
Email: [email protected]
Web: www.hd-wireless.com 

Om H&D Wireless: 
Om H&D Wireless: H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin samt GEPS. H&D Wireless grundades 2009 med över 1 miljon trådlösa produkter levererade hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS (Griffin Enterprise Positioning Service). H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North i Stockholm med FNCA Sweden AB som Certified Adviser. www.hd-wireless.com


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD