H&D Wireless: Uppdatering om tidigare kommunicerat MoU med kinesisk part samt generell kinastrategi.

Bolaget har sedan i november 2018 haft diskussioner med kinesiska företag och investerare om planerna på att införa GEPS® på den kinesiska marknaden. Den kinesiska marknaden för IoT är nu största i världen och översteg 2018 1 biljon USD. Samtidigt har staten och stora bolag uttalat en strategi för att digitalisera och modernisera verkstadsindustrin, vilket skapar och öppnar upp stora behov för utländska partners och nya möjligheter för GEPS®.

För att gå in på denna marknad så behöver HDW partners och investeringar. Strategin för detta har varit att ha två alternativa spår, dels ett exklusivt JV spår och dels ett spår där HDW etablerar ett eget kontor i Kina och kan ingå flera avtal för olika regioner, applikationer och segment.
Man kan förenklat säga att det ena alternativet innebär en exklusiv licens till en enda partner för Kina, medan den andra med eget kontor innebär mera utmaningar men större flexibilitet och potential på sikt. HDW uppskattar i sin affärsplan för Kina att HDW-Kina skulle kunna omsätta ett antal hundra miljoner RMB 2023.

  • Status i spåret om en exklusiv licens är att bolaget erhöll ett förlag till MoU i april. Diskussioner pågår sedan dess även med en viss fördröjning över sommaren men är nu på väg att ta ny fart igen. Ett möte i Stockholm har skett i augusti, då det kinesiska bolaget varit på besök hos HDW för andra gången, med positiv feedback, och nu räknar med att komma med ett uppdaterat förslag inom 1-2 månader.
  • Status i spåret med att etablera HDW verksamhet i Kina är att ett samarbete diskuteras med en partner för en av regionerna. Partnern har redan identifierat ett starkt kundbehov och intresse hos ett tiotal bolag där GEPS kan tillföra värde och ett flertal besök har skett mellan bolaget både i Sverige och i Kina. En fabrik på ca 200 000m2 hos en slutkund har också besökts ett flertal gånger och en större offert har utarbetats av HDW under våren och presenterats för slutkunden. Den feedback som bolaget har fått denna vecka är att man är positiva till offerten och en fortsättning är att vänta inom kort eftersom behovet hos slutkunden är att de måste börja installera under 2019.

Därför arbetar HDW vidare med bägge spåren parallellt för att vara öppen för bästa värdet för HDW aktieägare.
Värt att notera är också att det i vissa fall kan uppfattas som begränsande för HDW med kinesisk finansiering i samband med upphandling av en del europeiska eller svenska kunder vilket också HDW ledning måste ta i beaktande för HDW långsiktiga värdebyggande. Troligt är därför att den mesta av kinesiska finansieringen går in i HDW Kina bolaget som sedan betalar licens och utveckling till HDW Sverige. Bolaget räknar med att komma till ett avslut under hösten även om det är svårt att estimera ett exakt slutdatum för förhandlingar och kontrakt.

2019-08-29

För ytterligare information vänligen kontakta:
Pär Bergsten,
CEO H&D Wireless 
Växel +46-8-55118460
Email: [email protected]
Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:
Om H&D Wireless: H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 med över 1 miljon trådlösa produkter levererade hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North i Stockholm med FNCA Sweden AB som Certified. E-post [email protected] Tel nr: +46 (0)8-528 00 399 Webb address: www.fnca.se.


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD