REG

H&D Wireless styrelse föreslår korrigerade villkor för incitamentsprogrammet för anställda

 Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB styrelse, meddelar härmed att man avser göra om det tidigare beslutade incitamentsprogrammet för anställda och nyckelpersoner. Ett nytt program planeras föreslås med motsvarande villkor efter den planerade företrädesemissionen i augusti 2023. 

Styrelsen har konstaterat att de av årsstämman den 12 maj 2023 beslutade teckningsoptionsbaserade incitamentsprogrammen har fått väsentligt förändrade förutsättningar och villkor och bedöms inte kunna genomföras med för deltagarna rimliga ekonomiska insatser till följd av den förestående företrädesemissionen. Styrelsen har därför beslutat att inte genomföra incitamentsprogrammen samt att snarast möjligt efter genomförandet av den förestående företrädesemissionen föreslå ett nytt teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda med motsvarande villkor, vilket ska beakta följderna av den förestående företrädesemissionen.

Styrelsen avser att ta fram förslag samt kallelse till detta efter teckningsperioden för den planerade företrädesemissionen i andra halvan på augusti 2023.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pär Bergsten,
VD och koncernchef, H&D Wireless
Växel +46-8-55118460
Email: [email protected] Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Swegon, Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se

www.hd-wireless.com


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD