REGMAR

H&D Wireless reducerar investeringarna kraftigt 2024

H&D Wireless Holdings styrelse beslutar om utvärdering för att kraftigt dra ned på egna investeringar för att nå kassaflödespositivt under första kvartalet 2024

Bolaget har genom genomfört en företrädesemission av units om cirka 26,5 MSEK som garanteras till 70% av garanter och bland annat Grundaren och VD samt att styrelse och ledning tecknade fullt pro-rata i emissionen. Teckningsgraden i emissionen blev 50% men totala utfallet blev 70% genom garanternas, styrelse och Grundaren/VDs försorg.  Detta uppskattas ändå vara i underkant för att räcka tills bolaget är kassaflödespositivt. Bolaget ser nu över de egna investeringarna per produktlinje för att minska risken för extra emissioner.

Därför arbetar nu styrelse och ledning på en plan för att ta bolaget till kassaflödespositivt med nuvarande kassa. Styrelsen beräknar att man behöver minska de egna investeringarna till ca en tredjedel mot nuvarande nivå samtidigt som en ökad försäljning planeras.

Förändringarna uppskattas förbättra resultatet med ca 1,6Msek på månad, dvs ca 18-20Msek per år.

Flera möjliga spår finns och beslut om detta kommer meddelas marknaden innan jul.

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:00 CET den 27 oktober 2023.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pär Bergsten,
VD och koncernchef, H&D Wireless
Växel +46-8-55118460
Email: [email protected] Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:

H&D Wireless förbättrar fysiska affärsprocessers effektivitet och säkerhet inom tillverkningsindustri (Industry4.0) och smarta städer med egenutvecklad teknik och tjänster. Fokussegment är industrier som verkstad och läkemedel samt Smart City, det vill säga hållbara städer. Bolaget är marknadsledande genom en egenutvecklad teknologi för radiopositionering och kombination med AI (machine learning) som används för analys av kunders processer och nyckeltal. Världsledande tjänster har byggts och marknadsförs som de molnbaserade mjukvaruplattformarna Griffin® IoT och Griffin Enterprise Positioning Services (GEPS®) samt MES-mjukvaran Casat™, samt vidare erbjuds teknologi i form av radiomoduler och konsulter inom mekanisk produktionsberedning och IoT/Wireless. H&D Wireless har sedan start 2009 utvecklat och sålt över en miljon radiomoduler som byggs in i kunders produkter och gör det möjligt att trådlöst koppla upp dessa till internet. Bland kunderna kan nämnas Volvo Cars, Volvo Penta, AstraZeneca och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se

www.hd-wireless.com


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD