H&D Wireless presenterar förvärvsstrategi för ökad tillväxt

Styrelsen för det Nasdaq First North-listade H&D Wireless AB har beslutat att aktivt öka försäljningsinsatserna av de egna produkterna i Sverige genom att implementera en förvärvsstrategi. Denna syftar till att säkerställa ökade resurser för marknadsföring, försäljning, distribution och support av de egna produkterna till slutkund.

H&D Wireless avser att förvärva bolag verksamma inom försäljning och installation av IT- och automationslösningar inom tillverknings- och byggnadsindustri. Rådgivare har engagerats i syfte att finna lämpliga förvärvskandidater enligt H&D Wireless kriterier. Målet är att slutföra ett första förvärv under våren 2019.

H&D Wireless har sedan bolaget bildades utvecklat produkter som digitaliserar, visualiserar och höjer effektiviteten inom industrin baserat på radiokommunikation. Hittills är det främst nätverks- och molnuppkoppling som har efterfrågats men marknaden för att tillhandahålla kompletta systemlösningar för realtidsinformation av affärsprocesser i form av molntjänster beräknas av alla i branschen att inom kort få en betydligt större del av marknaden med ett högre värde för kund och kortare installationstid.

I ett första steg kommer H&D Wireless att fokusera på den svenska marknaden, men planerar för andra marknader i framtiden där bolaget följer med sina kunder vid utrullning av tjänsterna i fabriker världen över. H&D Wireless skulle succesivt kunna öka försäljningen organiskt, men i nuvarande marknadsläge med stark tillväxt för molntjänster och investeringar inom Industry 4.0 och Smarta Fabriker, bedömer vi att förvärv kan ge möjlighet till fler parallella projekt och ökat värde för H&D Wireless och dess aktieägare.

VD Pär Bergsten i en kommentar:

- Vi har hittills varit en ren radiokommunikationsleverantör på den svenska IoT marknaden. För att snabba på skiftet till framtidens molntjänster väljer vi nu att förvärva bolag med en verksamhet där våra produkter får en direktkanal och support ut på marknaden. Det kan bli både installatörer-, återförsäljare-, och IT-företag. Vi ser fram emot att addera kompetens, drivna entreprenörer och försäljningskanaler för ökad tillväxt och möjliggöra visionen om att bli marknadsledande inom RTLS i Norden. 

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:15 CET den 8 februari 2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:

H&D Wireless AB
Pär Bergsten, CEO.
tel +46-708-274557, +46-8-551 18 460 

Email: [email protected] or [email protected] 
Web: www.hd-wireless.com 

Om H&D Wireless: 
H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® IoT platform samt GEPS™. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS (Griffin Enterprise Positioning Service). H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterad på Nasdaq First North i Stockholm med FNCA Sweden AB som Certified Advisor. www.fnca.seFNCA +46(0)8-528 00 399 [email protected]


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD