REG

H&D Wireless partner i stort forskningssamarbete för Svensk industri

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har genom sitt produktområde Casat blivit utvalda att delta i ett forskningssamarbete med Högskolan i Skövde och ett flertal ledande Svenska industribolag.  Avtalsvärdet är ca 250 kSEK men det strategiska värdet är betydande.

Genom en ökad grad av digitalisering har industriella arbetsinstruktioner de senaste 20 åren givits en alltmer digital representation.

Det centrala syftet med projektet är att visa hur kunskap och systematisk utveckling av kognitivt stöd och informationsdesign kan öka kvalitet och flexibilitet i framtida produktion och hur detta kan beaktas vid implementering av digitala arbetsinstruktioner. I de industriella fallstudierna kommer nuvarande praxis inom informationspresentation att undersökas och analyseras tillsammans med state-of-the-art-kunskap och teknik för att kartlägga framgångsrika insatser inom industrin, identifiera vad det är som gör dem framgångsrika, eller hur en särskilt utmanande situation kan förbättras ytterligare genom vår kunskap om kognitivt arbete i produktion. Se länk hos HIS

Projektet kommer att leverera kunskap, riktlinjer och tekniska demonstratorer som påvisar och förbättrar effektivitet i informationsanvändande och ger mindre kvalitetsproblem från informationsanvändning samt som på längre sikt leder till mer hållbara, inkluderande och attraktiva arbetsplatser, förbättrad resiliens och en bättre beredskap för demografiförändringar.

Som MES-verktyg för att använda under projektet har man valt Casat™ dels för att det är ett modernt MES-vertyg som används av en del deltagande parter i projektet samt dels för dess flexibilitet att anpassa och testa nya idéer och funktioner som del av projektets implementationsdel.

Casat™ är ett så kallat MES-system, Manufacturing Execution System. Casat™ är alltså ett mjukvaruverktyg som används för produktionsberedning samt digitala instruktioner till operatörerna vid tillverkning av företrädesvis mekaniska maskiner med mycket manuella steg eller en kombination av manuella steg och robotar sk. Cobots. Casat™ är mer än ett MES system genom högre integration mot beredningssystem och verktyg samt bättre spårbarhet av tillverkade enheter. Hos Volvo så används Casat 4.0 vid tillverkning av båtmotorer hos Volvo Penta.

Följande partners ingår i DIGITALIS: Högskolan i Skövde, Research Institutes of Sweden, Chalmers tekniska högskola, Husmuttern AB, SAAB AB, Volvo Powertrain, Swegon AB, CEJN AB, Hitech & Development Wireless Sweden och ESI Group.

Avtalsvärdet är ca 250 kSEK men det strategiska värdet är betydande genom den informationsspridning som erhålls från projektets forskningsartiklar, möten och konferenser samt att samtliga partners i projektet både får mera insikt i Casat™s möjligheter och praktisk utbildning i att använda Casat™ i olika användarfall som studeras.  Casat™ står inför en stor uppskalning inom ett flertal större svenska och internationella bolag och bolagets produktlinje beräknas komma att omsätta 90-110 Msek närmaste 5 åren.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pär Bergsten,
VD och koncernchef, H&D Wireless
Växel +46-8-55118460
Email: [email protected] Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:

H&D Wireless förbättrar fysiska affärsprocessers effektivitet och säkerhet inom tillverkningsindustri (Industry4.0) och smarta städer med egenutvecklad teknik och tjänster. Fokussegment är industrier som verkstad och läkemedel samt Smart City, det vill säga hållbara städer. Bolaget är marknadsledande genom en egenutvecklad teknologi för radiopositionering och kombination med AI (machine learning) som används för analys av kunders processer och nyckeltal. Världsledande tjänster har byggts och marknadsförs som de molnbaserade mjukvaruplattformarna Griffin® IoT och Griffin Enterprise Positioning Services (GEPS®) samt MES-mjukvaran Casat™, samt vidare erbjuds teknologi i form av radiomoduler och konsulter inom mekanisk produktionsberedning och IoT/Wireless. H&D Wireless har sedan start 2009 utvecklat och sålt över en miljon radiomoduler som byggs in i kunders produkter och gör det möjligt att trådlöst koppla upp dessa till internet. Molnplattformarna och tjänsterna tillhandahåller verktyg för enhetshantering, datavisualisering och analys, vilket gör att företag kan få meningsfulla insikter om sina processer. Bland kunderna kan nämnas Volvo Cars, Volvo Penta, AstraZeneca och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se

www.hd-wireless.com


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD