REG

H&D Wireless offentliggör tilläggsprospekt avseende företrädesemissionen

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) ("H&D Wireless" eller "Bolaget") har upprättat ett tilläggsprospekt ("Tilläggsprospekt") till det prospekt avseende företrädesemission om cirka 11,4 MSEK ("Företrädesemissionen") som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 16 februari 2024 och offentliggjordes av Bolaget samma dag.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att H&D Wireless den 11 mars 2024 offentliggjorde att Bolaget erhållit besked från budgivaren, rörande försäljning av Bolagets SaaS-verksamhet, att denne valt att inte gå vidare i processen, samt den 11 mars 2024 genom pressmeddelande offentliggjorde att styrelsen i Bolaget fattat beslut om att ansöka om företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt för moderbolaget, Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ), samt dotterbolagen Hitech & Development Wireless Sweden AB, H&D Wireless Connectivity AB och H&D Wireless IoT Labs AB.

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till

teckning av units i Företrädesemissionen har enligt artikel 23 i Prospektförordningen rätt att återkalla sin anmälan

eller samtycke senast 22 mars 2024, se vidare Tilläggsprospektet för mer information om hur återkallelse av teckning eller samtycke sker.

Prospekt

Prospektet och Tilläggsprospektet, tillsammans med information om Företrädesemissionen, hålls tillgängliga på Bolagets hemsida, www.hd-wireless.com, på G&W Fondkommissions hemsida, www.gwkapital.se, samt via Aqurat Fondkommissions hemsida, www.aqurat.se. Prospektet och Tilläggsprospektet finns även tillgängliga på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pär Bergsten,
VD och koncernchef, H&D Wireless
Växel +46-8-55118460
Email: [email protected] Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:

H&D Wireless förbättrar fysiska affärsprocessers effektivitet och säkerhet inom tillverkningsindustri (Industry4.0) och smarta städer med egenutvecklad teknik och tjänster. Fokussegment är industrier som verkstad och läkemedel samt Smart City, det vill säga hållbara städer. Bolaget är marknadsledande genom en egenutvecklad teknologi för radiopositionering och kombination med AI (machine learning) som används för analys av kunders processer och nyckeltal. Världsledande tjänster har byggts och marknadsförs som de molnbaserade mjukvaruplattformarna Griffin® IoT och Griffin Enterprise Positioning Services (GEPS®) samt MES-mjukvaran Casat™, samt vidare erbjuds teknologi i form av radiomoduler och konsulter inom mekanisk produktionsberedning och IoT/Wireless. H&D Wireless har sedan start 2009 utvecklat och sålt över en miljon radiomoduler som byggs in i kunders produkter och gör det möjligt att trådlöst koppla upp dessa till internet. Bland kunderna kan nämnas Volvo Cars, Volvo Penta, AstraZeneca och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se 

www.hd-wireless.com


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD