H&D Wireless offentliggör prospekt

Hitech&Development Wireless Sweden Holding AB (publ) ("H&D Wireless", "Bolaget") offentliggör prospekt i samband med nyemissionen som styrelsen beslutade om och som offentliggjordes den 2 juli 2018. Bolaget har i samband med denna nyemission upprättat ett prospekt som idag blivit godkänt av Finansinspektionen. Prospektet kan erhållas från H&D Wireless och hålls även tillgängligt på Bolagets hemsida (www.hd-wireless.se), Göteborg Corporate Finance hemsida (www.gcf.se) samt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Prospekt, Informationsbroschyr och anmälningssedel finns att tillgå på Bolagets och Göteborg Corporate Finance hemsidor, samt på Hagberg & Aneborn Fondkomissions hemsida (www.hagberganeborn.se).

VD Pär Bergsten kommer vid ett antal tillfällen medverka under investerarträffar (varav vissa webbsänds). Se tabell nedan för datum och plats:

Investerardagen 30 aug Malmö, Börshuset Öresund Anmälan sker via Financial Stockholm
Aktiedagen 11 sep Stockholm, Operaterrassen Anmälan sker via aktiespararna

Erbjudandet i sammandrag
Befintliga aktieägare erhåller företrädesrätt att teckna i förestående Erbjudande. Även nya investerare är välkomna att delta i Erbjudandet. 

Företrädesemission av B-aktier  
Teckningsperiod 29 augusti - 14 september 2018
Emissionsbelopp 37 351 531 SEK
Villkor Varje två (2) innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie
Antal nya B-aktier 8 788 596 st
Teckningskurs 4,25 SEK. Courtage utgår ej
Antal befintliga aktier 17 577 191 st
Bolagsvärde före emission Ca 75 MSEK
Avstämningsdag 27 augusti 2018
Handel i aktien B-aktien är noterad på Nasdaq First North under kortnamn HDW B och innehar ISIN-kod SE0009889405
Garantins storlek Cirka 74,45 procent av emissionsbeloppet (cirka 27,8 MSEK)
Teckningsförbindelser 1 000 000 SEK
Beräknad tid för offentliggörande av emissionens utfall Vecka 39 (24 - 28 september 2018)
Handel med teckningsrätter 29 augusti - 12 september 2018

Ovanstående tabell är ett sammandrag av Erbjudandet. Fullständiga villkor & anvisningar finns att tillgå i prospektet.

Finansiell rådgivare
Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare till H&D Wireless i samband med företrädesemissionen.
Certified Adviser
 
FNCA Sweden AB är H&D Wireless AB: s Certified Adviser.
Emissionsinstitut 

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut

För ytterligare information vänligen kontakta:
H&D Wireless
Telefon: + 46-8-551 18 460
Email: [email protected] Web: www.HD-Wireless.com

Om H&D Wireless:
Om H&D Wireless: H&D Wireless är en svensk leverantör av tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionerings (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin samt GEPS. H&D Wireless grundades 2009 och är ett av Sveriges snabbast växande och mest prisbelönta IoT-företag, med över 1 100 000 trådlösa produkter levererade hittills för IoT, M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar för digitalisering och optimering av industrin genom GEPS inbyggda artificiella intelligens (AI), allmänt benämnt som Industri 4.0 och Smart Factory. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North i Stockholm. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD