H&D Wireless nyemission kraftigt övertecknad

- Preliminärt noteringsdatum på Nasdaq First North är den 20 december 2017

Emissionen för H&D Wireless, den svenska leverantören av IoT- och molnplattformslösningar, blev en succé. Aktien tecknades för 170 procent av de aktier som var tillgängliga i emissionen där existerande aktieägare hade företräde. Totalt har bolaget innan emissionskostnader tillförts likvida medel om 24,0 MSEK i företrädesemissionen samt 2,4 MSEK i en riktad emission för övertilldelning.

Det nya kapitalet skall ge H&D Wireless rörelsekapital inför den planerade noteringen av företagets aktier på Nasdaq First North den 20 december 2017.

- Jag är mycket glad över aktiemarknadens respons av vår företrädesemission. Det är roligt att se att både existerade aktieägare och nya aktieägare tror så starkt på vad vi jobbar med, säger Pär Bergsten, bolagets grundare och VD, som också ökat sitt innehav med 1MSEK i denna emission.

Den nu genomförda företrädesmissionen är på 3 000 906 B-aktier till en teckningskurs om 8 kronor per aktie, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 150 045 kronor. Totalt tog H&D Wireless emot teckningsanmälan om 5 112 820 aktier varav 1 623 405 var med stöd av teckningsrätter och 3 489 415 aktier var med utan stöd av teckningsrätter.

Bolaget har genomfört två stycken riktade emissioner i samband med företrädesemissionen. För ersättning till de tecknare som ingått garantiförbindelse med bolaget i samband med företrädesemissionen har 272 053 aktier emitteras som betalning. Till de tecknare som tecknat aktier som inte redan är delregistrerade, och som har identifierats som lämpliga investerare av styrelsen i samband med företrädesemissionen, har 300 000 aktier emitterats mot kontant betalning om 8 kronor per aktie.

Kassapåverkande emissionskostnaderna uppskattas till cirka 3 MSEK. Antalet aktier ökar totalt till 17 577 191 aktier och aktiekapitalet till 878 860 kronor.

De nya pengarna kommer främst att användas inom affärsenheten Enterprise. Där företagets nya industriella IoT-lösning för trådlös realtidsspårning (RTLS), är speciellt utvecklad för kunder inom tillverkningsindustrin och för att underlätta deras väg mot digitalisering. Verksamheten baseras på den egenutvecklade molnbaserade IoT plattformen "Griffin Enterprise Positioning System" (GEPS).

- Stora industriella aktörer kan med hjälp av våra lösningar för realtidsövervakning av tillverknings- och distributionsflöden, nu avsevärt förbättra sina vinstmarginaler och korta sina ledtider, säger Pär Bergsten.  

För mer information, vänligen kontakta: 
Pär Bergsten
VD, H&D Wireless
Tel: 08-551 184 60
E-post: [email protected]

Bra länkar:
About H&D Wireless

Om H&D Wireless: 
H&D Wireless är en svensk leverantör av tjänster inom Internet of Things, moln- och plattformssystem. Företagets IoT-molnplattform Griffin är en end-to-end systemlösning och består av trådlösa moduler, molntjänster och smarta phone-applikationer för smarta hem och företag i världsklass. Sedan 2016 erbjuder bolaget Griffin Enterprise Positioning System (GEPS™) som en molntjänst för inomhuspositionering av fysiska saker i företagens affärsprocesser. H&D Wireless grundades 2009 och är ett av Sveriges snabbast växande och mest prisbelönta IoT-företag, med över 1 100 000 trådlösa produkter levererade hittills för IoT, M2M-lösningar över hela världen.


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD