H&D Wireless nyemission genomförd - Tillförs kapital för kraftfull expansion

Företrädesemissionen för Nasdaq First North-listade H&D Wireless, den svenska leverantören av IoT- och RTLS molnplattformslösningar, är nu genomförd med god acceptansgrad. Emissionen, där befintliga aktieägare hade företräde, tecknades till 80 procent och tillför bolaget likvida medel om totalt 29,8 MSEK före emissionskostnader. Därmed tillförs H&D Wireless kapital för att kunna genomföra en kraftfull expansion och ta tillvara på det stora intresset för bolagets lösningar.

- Vi har fått en positiv och uppmuntrande respons på vår företrädesemission. Vi har nu förstärkt våra finansiella resurser för att kommersialisera det stora intresse flera svenska och nordiska industriföretag visat för vår marknadsledande lösning. Därför är det glädjande att se att både tidigare aktieägare och nya investerare delar vår starka tro när vi nu successivt går in i en fas där framgångsrika utvärderingar övergår i en fas av regelrätta installationer, säger Pär Bergsten, bolagets grundare och VD, och fortsätter:
- Under det senaste året har vi uppnått stora framsteg hos ett växande antal ledande aktörer inom verkstad, bygg och logistik. Våra lösningar för realtidsövervakning av tillverknings- och distributionsflöden hjälper kunderna att påtagligt effektivisera sin verksamhet.

Den nu genomförda företrädesmissionen omfattar 7 011 705 B-aktier till en teckningskurs om 4,25 kronor per aktie, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 350 585 kronor. Av total antalet teckningsanmälningar var 4 327 097 aktier med stöd av teckningsrätter och 2 684 608 aktier var utan stöd av teckningsrätter varav parter som ingått en garantiförbindelse tecknade sig för 969 401 aktier genom denna förbindelse (14,82% av garanterad del). Personer i ledande ställning (PDMR) tecknade totalt 301 133 aktier varav VD har ökat sitt innehav med 235 295 aktier.

Bolaget har även genomfört en riktad emission i samband med företrädesemissionen. För ersättning till de tecknare som ingått garantiförbindelse med bolaget i samband med företrädesemissionen har 672 000 aktier emitterats som betalning.

Kassapåverkande emissionskostnader uppskattas till cirka 2,5 Mkr. Antalet aktier ökar totalt till 25 260 896 aktier och aktiekapitalet till 1 263 045 kronor.

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldig att offentliggöra enligt EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom kontaktpersonen ovan, till publikation 08:00 CET den 26 september 2018. 

För mer information, vänligen kontakta:

Pär Bergsten, VD
H&D Wireless AB
Tel: 08-551 184 60
E-post: [email protected]

Om H&D Wireless: 

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionerings (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin samt GEPS. H&D Wireless grundades 2009 och är ett av Sveriges snabbast växande och mest prisbelönta IoT-företag, med över 1 miljon trådlösa produkter levererade hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar för digitalisering och optimering av industrin genom GEPS inbyggda artificiella intelligens (AI), allmänt benämnt som Industri 4.0 och Smart Factory. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North i Stockholm med FNCA Sweden AB som Certified Adviser. Läs mer på www.hd-wireless.com


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD