H&D Wireless kommenterar dagens kursrörelser i sin noterade aktie.

Med anledning av dagens kursrörelser i aktien och diverse spekulationer i Social Medier, vill bolaget ge följande kommentarer:

Den 31 maj 2018, meddelade bolaget genom pressmeddelande att man vunnit en strategisk pilotorder hos en stor fordonstillverkare utan att nämna kunden vid namn. Kunden har bland många driftställen verksamhet i Göteborg. Det är därför naturligt att kundmöten äger rum i Göteborg.

Den 2 oktober 2018 meddelade bolaget genom pressmeddelande att Scania beställer en ny installation av bolagets GEPS® for Industry system till sitt Smart Factory Lab. Vi och Scania visar Smart Factory Lab till andra företag- både initierat av Scania och av H&D Wireless. Detta är bolag som har uttryck intresse för de lösningar som Smart Factory innefattar däribland H&D Wireless GEPS® for Industry.

Den 14 januari 2019 meddelade bolaget via pressmeddelande att man vunnit en beställning till ett EU-projekt för artrosbehandling. Uppstartsmöte för dessa projekt som omfattar 8 parter över en tidsperiod på 4 år, sker under vecka 6 i Italien.

Under hösten 2018, ordnades en resa till Kina genom Business Swedens försorg, där H&D Wireless var ett av flera företag. Följt av denna resa väcktes intresse för realtidspositionering och den expertis som företaget besitter. Därför ombads vår CEO att besöka landet på nytt, för ett antal möten med specifika företag som uttryck intresse få ytterligare information. Ett av företagen var Alibaba Group.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Pär Bergsten, CEO H&D Wireless, tel +46-708-274557
+46-8-551 18 460 
Email: [email protected] or [email protected] Web: www.hd-wireless.com 

Informationen i detta pressmeddelande lämnas utifrån 4.2.8 Nasdaq First North Nordic - Rulebook, på anmodan av Nasdaq Stockholm AB.

Om H&D Wireless:
H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin samt GEPS. H&D Wireless grundades 2009 med över 1 miljon trådlösa produkter levererade hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS (Griffin Enterprise Positioning Service). H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterad på Nasdaq First North i Stockholm med FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 [email protected], som Certified Advisor.


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD