REGMAR

H&D Wireless inleder teckningsperiod och offentliggör informationsmemorandum

Idag inleds teckningsperioden i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) ("H&D Wireless" eller "Bolaget)" nyemission av högst 29 981 830 aktier, med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Vid full teckning tillförs bolaget cirka 18 MSEK före emissionskostnader. Med anledning av emissionen offentliggör Bolaget idag även informationsmemorandum. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida investor.hd-wireless.com och kommer att göras tillgängligt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida www.aqurat.se samt Göteborg Corporate Finance hemsida www.gcf.se .

Företrädesemissionen i sammandrag

Teckningsperiod: 14-30 september 2020

Avstämningsdag: 10 september 2020

Handel med uniträtter: 14-28 september 2020

Handel med BTU: Fr.o.m. 14 september t.o.m. omkring 20 oktober 2020.

Sista dag för handel med rätt till deltagande i Företrädesemissionen: 8 september 2020

Första dag för handel utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen: 9 september 2020

Teckningskurs: 0,60 SEK. Courtage utgår ej.

Emissionsvillkor: Två (2) innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.

Emissionsbelopp vid full teckning: 17 989 097 SEK.

Antal nyemitterade units vid full teckning: 29 981 830 (varav 2 600 000 av serie A och 27 381 830 av serie B).

Bolagsvärde före Företrädesemissionen: Ca 36,0 MSEK

Teckningsförbindelser: Ca 1,5 MSEK från bolagets grundare och huvudägare.

Garantiåtaganden: Ca 16,5 MSEK

Teckningsoption: Varje teckningsoption ge rätt att under perioden från den 1 september 2020 till

den 15 oktober 2021 teckna en (1) ny aktie, av samma aktieslag, till motsvarande 70 % av den volymvägda genomsnittskursen under perioden 13-27 september 2021. Teckningskursen skall dock lägst uppgå till 0,50 SEK och höst 1,00 SEK.

Utspädningseffekt: Aktieägare som ej deltar i Erbjudandet utspädes med 33,33 procent.

Övertilldelning: Vid fulltecknat Erbjudande om 8 333 333 nya b aktier genom riktad emission.

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:00 CET den 14 september 2020.

För ytterligare information vänligen kontakta:

H&D Wireless AB, Pär Bergsten, CEO.
Tel +46-708-274557, +46-8-551 18 460

E-post: [email protected]
Hemsida: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även MES systemet Casat™ i koncernen. Bland Casat™-kunderna kan nämnas Volvo Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel: +46 (0)8- 684 05 800, hemsida: www.aqurat.se


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD