REG

H&D Wireless inleder idag teckningsperioden för företrädesemission om 26,5MSEK

Nasdaq First North Growth Market listade, H&D Wireless Sweden Holding AB (publ) ("H&D" eller "Bolaget") inleder idag, den 14 augusti 2023, teckningsperioden för företrädesemission av units ("Företrädesemissionen") med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Företrädesemissionen offentliggjordes 4 juli 2023 och godkändes på en extra bolagsstämma den 4 augusti 2023. Fullt tecknad kommer 26,5MSEK att tillföras bolaget brutto samt vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO4 A eller TO4 B kan ytterligare totalt 17,7 MSEK inbringas vilket innebär att bolaget kan tillföras totalt 44,2 MSEK brutto. Teckningsperioden pågår till och med måndagen den 28 augusti.

Offentliggörande av Memorandum och Teaser

Teaser och Informationsmemorandum finns tillgängligt på Bolaget hemsida https://investor.hd-wireless.com och kommer att göras tillgängligt på, G&W Fondkommissions hemsida, www.gwkapital.se samt Aqurat Fondkommissions hemsida, www.aqurat.se . Materialet finns även bifogat i detta pressmeddelande.

Företrädesemissionen i sammandrag

Företrädesrätt: För varje innehavd aktie, oavsett serie, i Bolaget per avstämningsdagen den 10 augusti 2023 er-hålls en (1) uniträtt av samma serie. Tio (10) uniträtter berättigar vidare innehavaren att teckna nio (9) units av samma serie i H&D Wireless. I den utsträckning B-units som omfattas av Företrädes-emissionen inte tecknas med företrädesrätt erbjuds befintliga aktieägare och externa investerare att teckna B-units utan företrädesrätt.

Teckningskurs: 0,10 SEK per unit, motsvarande 0,10 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO4 B emitte-ras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Teckningsperiod: 14 augusti 2023 - 28 augusti 2023. Notera att vissa förvaltare kan ha kortare anmälningstid.

Garanti: Garanterad till motsvarande 70 procent av Företrädesemissionen genom emissionsgarantier, samt teckningsåtaganden, om sammanlagt totalt cirka 19 MSEK

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 264 964 752 units, fördelat på högst 9360 000 A-units och högst 255 334 752 B-units motsvarande totalt 26 496475,2 SEK

Värdering (pre-money): Cirka 29,4 MSEK

Antal aktier innan nyemission: 294 105 284

Teckningsåtaganden: Cirka 1MSEK från ledande befattningshavare. Bolagets grundare och VD Pär Bergsten tecknar hela sin andel i emissionen samt resten av styrelsen och ledning deltar fullt pro-rata

Optionsvillkor: Teckningsoptionerna av serie TO4 B kommer kunna utnyttjas för teckning av nya B-aktier under perioden från och med den 2 september 2024 till och med den 30 september 2024 och från och med den 3 mars 2025 till och med den 31 mars 2025, där innehavare ska äga rätt att för två (2) teckningsoptioner av serie TO4 B teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget till ett lösenpris om 0,13 SEK per aktie.

Rådgivare

G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till H&D Wireless i samband med Företrädesemissionen. Bird & Bird Advokat KB är legal rådgivare till Bolaget och Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pär Bergsten,
VD och koncernchef, H&D Wireless
Växel +46-8-55118460
Email: [email protected] Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:

H&D Wireless förbättrar fysiska affärsprocessers effektivitet och säkerhet inom tillverkningsindustri (Industry4.0) och smarta städer med egenutvecklad teknik och tjänster. Fokussegment är industrier som verkstad och läkemedel samt Smart City, det vill säga hållbara städer. Bolaget är marknadsledande genom en egenutvecklad teknologi för radiopositionering och kombination med AI (machine learning) som används för analys av kunders processer och nyckeltal. Världsledande tjänster har byggts och marknadsförs som de molnbaserade mjukvaruplattformarna Griffin® IoT och Griffin Enterprise Positioning Services (GEPS®) samt MES-mjukvaran Casat™, samt vidare erbjuds teknologi i form av radiomoduler och konsulter inom mekanisk produktionsberedning och IoT/Wireless. H&D Wireless har sedan start 2009 utvecklat och sålt över en miljon radiomoduler som byggs in i kunders produkter och gör det möjligt att trådlöst koppla upp dessa till internet. Molnplattformarna och tjänsterna tillhandahåller verktyg för enhetshantering, datavisualisering och analys, vilket gör att företag kan få meningsfulla insikter om sina processer. systemet Casat i koncernen. Bland kunderna kan nämnas Volvo Cars, Volvo Penta, AstraZeneca och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel: +46 (0)8- 684 05 800, hemsida: www.aqurat.se.

 www.hd-wireless.com


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD