REGMAR

H&D Wireless genomför företrädesemission om cirka 18,0 MSEK

Styrelsen i Nasdaq First North-listade H&D Wireless AB har baserat på mandat från årsstämman beslutat att genomföra en nyemission om ca 18,0 MSEK för att stärka kassan inför fullföljande av pågående pilotprojekt inom produktlinjerna GEPS®, Griffin IoT och Casat™ samt lageruppbyggnad av radiomoduler för att klara leveranser av erhållna order. Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden och emissionsgarantier om sammanlagt ca 12,6 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen.

Motiv för företrädesemissionen

H&D Wireless befinner sig i en mycket expansiv fas där några av Sveriges största industriföretag beställt bolagets flaggskeppsprodukter och tjänster som bygger på trådlös kommunikation för att knyta samman och optimera affärsprocesser och produktionsflöden. Produkterna testas och optimeras nu hos flera ledande bolag inom verkstadsindustrin. Det är efter besked att kunderna nu häver sina permitteringar och går tillbaka till 100% arbetstid och produktion i fabrikerna som även H&D Wireless beslutat att öka farten. Pengarna skall användas till produkterna som är i slutfas där de förfinas baserat på konkret feedback från kunder genom de piloter och PoC (Proof of Concept) som genomförs, samt utveckling för att kunna hjälpa driften till full volym och vissa investeringar inom de nya segmenten där H&D Wireless har stora möjligheter att bli en ledande leverantör.

Erbjudandet i sammandrag

· Teckningskurs: 0,60 SEK per unit (1 aktie + 1 teckningsoption med löptid om cirka 13 månader)

· Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 29 981 830 aktier, varav 2 600 000 aktier av serie A och 27 381 830 aktier av serie B, motsvarande 17 989 098 SEK.

· Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 10 september 2020 är registrerade som aktieägare i H&D Wireless, äger företrädesrätt att teckna aktier i den förestående nyemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit (1 aktie + 1 teckningsoption).

· Teckningsperiod: 14 september 2020 fram till och med 30 september 2020.

· Värdering (pre-money): Cirka 36,0 MSEK

· Antal aktier innan nyemission: 59 963 659 aktier

· Garanti: Garanterad till motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen genom teckningsåtaganden och emissionsgarantier om sammanlagt ca 12,6 MSEK, varav huvudägaren H&D Ventures AB gjort teckningsåtaganden på 1,5MSEK.

Styrelsens fullständiga beslut, tillsammans med fullmaktsformulär, kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på Bolagets hemsida (www.investors.hd-wireless.com) senast den 2 september 2020 samt kommer även att finnas tillhands i original på Bolagets kontor. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Fullständiga villkor för teckningsoptionen kommer publiceras i informationsmemorandumet i samband med att Företrädesemissionen inleds.

Finansiell rådgivare: Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare till H&D Wireless i samband med företrädesemissionen.

Certified Adviser: Aqurat Fondkommission är H&D Wireless ABs Certified Adviser.

Emissionsinstitut: Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut.

För ytterligare information om företrädesemissionen, vänligen kontakta Göteborg Corporate Finance på telefon: 031-13 82 30

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:00 CET den 1 september 2020.

För ytterligare information vänligen kontakta:

H&D Wireless AB
Pär Bergsten, CEO.
Tel +46-708-274557, +46-8-551 18 460

E-post: [email protected] eller [email protected]
Hemsida: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även MES systemet Casat™ i koncernen. Bland Casat™-kunderna kan nämnas Volvo Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel: +46 (0)8- 684 05 800, hemsida: www.aqurat.se


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD