H&D Wireless företrädesemission övertecknades

H&D Wireless Sweden Holding AB har, med stöd av beslut från bolagsstämman den 15 mars 2019 och med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt, genomfört en företrädesmission av 7 575 123 units till en teckningskurs om 3,50 kronor per unit och innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 378 756,15 kronor. Totalt mottog Bolaget teckningsanmälan motsvarande 8 233 864 aktier varav 4 016 277 med stöd av teckningsrätter och 4 217 587 utan stöd av teckningsrätter.

Som tidigare meddelats genomförde Bolaget två riktade emissioner i samband med företrädesemissionen. Genom denna emission har Bolaget innan emissionskostnader tillförts 26,5 MSEK i företrädesemissionen. Emissionskostnaderna uppskattas till 3 MSEK (kassapåverkande). Antalet aktier ökar totalt till 32 825 533 aktier och aktiekapitalet till högst 1 641 276,65 kr kronor. Finansiell rådgivare är Göteborg Corporate Finance.

"Jag är mycket glad över aktiemarknadens respons av vår företrädesemission. Det är roligt att se att både existerade aktieägare och nya aktieägare tror så starkt på vad vi håller på med." - säger Pär Bergsten, bolagets grundare och VD.

Av ovanstående teckningsrätter representerar 600 000 anmälan om A-rätter vilka endast kan tecknas av bolagets huvudägare Pär Bergsten genom H&D Ventures AB. H&D Ventures har tidigare tecknat 285 714 aktier serie A för 1MSEK genom tidigare meddelad teckningsförbindelse. För att nyttja samtliga teckningsrätter och finansiera teckning av resterande aktier av serie A, har H&D Ventures sålt 315 000 aktier serie B i en blockorder till Formue Nord Markedsn för 4 kr per aktie för 1,26MSEK. Prissättningen motsvarar 90% av den genomsnittliga aktiekursen under fem dagar föregående uppgörelsen.

 Bolagets VD har därmed tecknat för totalt 2,1MSEK i denna emission.

 2019-05-03

För ytterligare information vänligen kontakta:

H&D Wireless AB
Pär Bergsten, CEO.
tel +46-708-274557, +46-8-551 18 460

Email: [email protected] or [email protected]  
Web: www.hd-wireless.com 

Om H&D Wireless:

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® IoT platform samt GEPS™. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS (Griffin Enterprise Positioning Service). H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterad på Nasdaq First North i Stockholm med FNCA Sweden AB som Certified Advisor.  www.fnca.se  FNCA +46(0)8-528 00 399 [email protected] 


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD