REG

H&D WIRELESS FÖRETRÄDESEMISSION GAV 20MSEK

H&D Wireless Sweden Holding AB ("H&D Wireless" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission som beslutades av bolagsstämman den 8 maj 2020. Teckningstiden löpte från och med den 24 maj 2021 till och med den 4 juni 2021. Företrädesemission tecknats till 14 341 608,3 SEK och kommer, tillsammans med garantin att tillföra H&D Wireless cirka 20 MSEK före emissionskostnader.

H&D Wireless har, med stöd av beslut från bolagsstämman den 8 maj 2020 och med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt, genomfört en företrädesmission av 85 847 184 aktier till en teckningskurs om 0,30 kronor per aktie vilket innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 4 292 359,2 kronor. Totalt mottog Bolaget teckningsanmälan motsvarande 47 805 361 aktier varav 42 815 908 med stöd av teckningsrätter och 4 989 453 utan stöd av teckningsrätter. Detta innebär att företrädesemissionen tecknades till 55,69 %. Teckning från aktuellt garantikonsortium behöver därmed tas i anspråk. I enlighet med ingångna garantiåtaganden tecknas således 18 861 307 aktier, motsvarande cirka 28 % av emissionen, av garanter.

Genom denna företrädesemission har Bolaget innan emissionskostnader tillförts 20 MSEK. Emissionskostnaderna uppskattas till cirka 4,5 MSEK.

Totalt kommer det efter registrering av samtliga ovanstående nyemitterade aktier att finnas 173 975 648 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 2140 795,4 kronor till 7506 244,4 kronor. Smärre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske i samband med slutlig registrering hos Bolagsverket.

"Vi i ledning och styrelse tackar för förtroendet hos aktieägarna. Vi är glada att man ser potentialen i bolaget samt exempel på vår överlevnadsförmåga efter den tuffa tid som varit" - säger bolagets grundare och VD Pär Bergsten.

Finansiell rådgivare

Göteborg Corporate Finance AB har agerat finansiella rådgivare till H&D Wireless i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

H&D Wireless AB, Pär Bergsten, CEO.
Tel +46-708-274557, +46-8-551 18 460

E-post: [email protected]
Hemsida: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även MES systemet Casat™ i koncernen. Bland Casat™-kunderna kan nämnas Volvo Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel: +46 (0)8- 684 05 800, hemsida: www.aqurat.se


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD