H&D Wireless får genombrottsorder

- Keolis investerar i IoT-teknik för effektivisering av bussdepå - ordervärde 1,2 MSEK

Nasdaq First North-listande H&D Wireless AB har fått en order från Keolis. Buss-/transportbolaget ska installera H&D Wireless IoT-systemlösning GEPS™ Yard Manager i depåerna Hornsberg och Bromma. Detta för att effektivisera sitt flöde och underlätta planering av underhåll och reparation samt spara arbetstid åt personalen.Den inledande ordern har ett värde på 1,2 MSEK.

En bussdepå är en logistisk utmaning. Alla bussar ska ut samtidigt på morgonen och sedan återvända till depå på kvällen. Därtill kommer daglig tankning, reparationer och underhåll. Busschaufförens arbetsmiljö är viktig. Vintertid får inte bussen vara för kall när den lämnar depån. Detta ställer hårda krav på depåpersonal och företagsledning. Dessutom drabbades Keolis nyligen av en brand på Hornsbergsdepån och är behjälpta av ett positioneringssystem eftersom bussarna är uppdelade på två depåer efter branden. 

- Vi har stora förväntningar på H&D Wireless lösning. Systemet kommer visualisera och effektivisera hanteringen av hur vi hittar bussar på depån, vilket i dag är en uppgift som hanteras helt manuellt med mycket merarbete och risk för fördröjningar och missförstånd. Detta för att kunna leverera bästa möjlig tjänst och i en förlängning kunna vinna fler upphandlingar som sker i hård konkurrens, säger Jan Kilström, VD Keolis Sverige AB

- Det här en genombrottsorder då vi fullskaligt inför vår IoT-lösning. Därmed blir de stora vinsterna man gör med vårt våra system och tjänster mycket tydliga - inte bara för transportföretag som Keolis, utan för alla de företag som hanterar omfattande och komplexa logistiska flöden av varor och människor, säger Pär Bergsten, VD för H&D Wireless.

Avtalet för Hornsbergsdepån är på två år och motsvarar ett kontraktsvärde om 1,2 MSEK. I det ingånga avtalet har Keolis utställt en avsiktsförklaring att utöka kontraktet till alla depåer i Stockholmsområdet efter utvärdering av ingått avtal för Hornsberg. Keolis övriga verksamhet i Stockholm består av sju depåer med cirka 750 bussar. Enligt senaste SCB-mätning är kollektivtrafik och linjebussverksamhet ett yrkesområde med knappt 10 000 företag som omsätter över 78 miljarder kronor och med över 50 000 sysselsatta i Sverige.

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:00am CET den 17 december 2018.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Pär Bergsten, CEO H&D Wireless, tel +46-708-274557
+46-8-551 18 460 
Email: [email protected] or [email protected] Web: www.hd-wireless.com 

Om H&D Wireless: 
H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin samt GEPS. H&D Wireless grundades 2009 med över 1 miljon trådlösa produkter levererade hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS (Griffin Enterprise Positioning Service). H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North i Stockholm med FNCA Sweden AB som Certified Advisor.

Om Keolis  
Keolis är ett av Europas ledande kollektivtrafikföretag med verksamhet i 16 länder på fyra kontinenter. 
Keolis affärsidé är att genom lokalt anpassad och hållbar stadstrafik skapa värde för resenärerna, samhället och ägarna. Keolis Sverige finns i Stockholm, Göteborg, Jönköping, Dalarna, Östergötland, Värmland och Örebro län .www.keolis.seOmsättningen år 2017, 4,7 miljarder kronor i Sverige. 


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD