REG

H&D Wireless erhåller tilläggsorder från Keolis

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) ("H&D Wireless" eller "Bolaget") har tidigare kommunicerat om order från bussoperatören Keolis som har installerat Bolagets RTLS realtidspositioneringslösning, GEPS® for Yard Management, på depåerna Hornsberg och Bromma. Detta för att effektivisera sitt flöde och underlätta planering av underhåll och reparation samt spara arbetstid åt personalen. Den nya ordern gäller installation av GEPS positioneringssystem i den delen av Hornsbergsdepån som brann ned i december 2018 och som nu har byggts upp igen. Ordern om drygt 0,1MSEK är även strategiskt viktig då den validerar effektiviseringen ytterligare genom GEPS® for Yard Management.

"Att vi kunde övervaka de bussar som stod i Bromma och dirigera mellan Hornsberg och Bromma med hjälp av GEPS© for Yard Management har varit till stor nytta för det dagliga arbetet och undanröjt mycket osäkerhet och felaktiga beslut under året. Det har helt enkelt höjd kvaliteten på vårt arbete" säger Mikael Svensson, chef för bussoperatören Keolis Stockholmsdepåer.

Under hösten 2019 har uppbyggnad skett av "Röda Rummet" som var den delen av Hornsbergs depån som brann ned 2018 och man var tvungen att utnyttja SLs hallar för spårvagnar i Bromma till de bussar som inte längre fick plats på Hornberg under tiden. Nu avvecklas den tillfälliga uppställningsplatsen i Bromma som nyttjats under uppbyggnadstiden. Installationen beräknas vara färdigställd i december.

Tjänsten GEPS for Yard Management riktar sig till depåer och parkeringar där kommersiella aktörer ställer upp fordon eller maskiner för att användas vid ett senare tillfälle eller måste servas innan de kan tas i bruk igen. Det finns då ett stort värde i att veta position och status av dessa för att åstadkomma ett mera effektivt flöde och utnyttjande.

2019-11-15

För ytterligare information vänligen kontakta:
Pär Bergsten, CEO
H&D Wireless
Växel +46-8-55118460
Email: [email protected]
Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:
H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även MVV Holding med MES systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Volvo Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD