H&D Wireless AB förlänger lån efter emission

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB ("Bolaget") förlänger kvarvarande lån hos långivarna med 9 månader. Totalt är det 3,5MSEK som förlängs.

Lånefinansieringen som bestått av totalt 15 MSEK är nu avbetalat till största delen och kvarvarande del om 3,5MSEK har nu efter en överenskommelse med långivarna förlängts i ytterligare 9 månader.

Bolaget har rätt att återbetala lånet i förtid och Långivarna har rätt att från den 1 november att kvitta hela lånet till aktier i Bolaget till en kurs som motsvarar 15 procent rabatt av det lägsta dagliga volymviktade genomsnittspriset (VWAP) under de senaste 10 handelsdagarna före dagen för Långivarens påkallande av konvertering. Till skillnad mot tidigare överenskommelser så får en sådan kvittning bara ske vid maximalt två tillfällen under perioden 1 november till 15 juni 2024.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pär Bergsten,
VD och koncernchef, H&D Wireless
Växel +46-8-55118460
Email: [email protected] Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:

H&D Wireless förbättrar fysiska affärsprocessers effektivitet och säkerhet inom tillverkningsindustri (Industry4.0) och smarta städer med egenutvecklad teknik och tjänster. Fokussegment är industrier som verkstad och läkemedel samt Smart City, det vill säga hållbara städer. Bolaget är marknadsledande genom en egenutvecklad teknologi för radiopositionering och kombination med AI (machine learning) som används för analys av kunders processer och nyckeltal. Världsledande tjänster har byggts och marknadsförs som de molnbaserade mjukvaruplattformarna Griffin® IoT och Griffin Enterprise Positioning Services (GEPS®) samt MES-mjukvaran Casat™, samt vidare erbjuds teknologi i form av radiomoduler och konsulter inom mekanisk produktionsberedning och IoT/Wireless. H&D Wireless har sedan start 2009 utvecklat och sålt över en miljon radiomoduler som byggs in i kunders produkter och gör det möjligt att trådlöst koppla upp dessa till internet. Molnplattformarna och tjänsterna tillhandahåller verktyg för enhetshantering, datavisualisering och analys, vilket gör att företag kan få meningsfulla insikter om sina processer. Bland kunderna kan nämnas Volvo Cars, Volvo Penta, AstraZeneca och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 webaddress: www.aqurat.se

www.hd-wireless.com


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD