REG

Delårsrapport kvartal 1 2022

Under Q1 har orderingången fortsatt att öka bra och vi passerade 10Msek i orderstock för första gången sedan 2016. Även Q1 har varit klart påverkat av Covid-19 samt kriget i Ukraina och dess konsekvenser som högre kostnader för komponenter och energi. Bolaget hade i stort oförändrad nettoomsättning i Q1 (3,7Msek) jämfört med Q4 (3,9Msek) medan resultatet innan avskrivningar försämrades ca 1,6Msek pga högre kostnader på komponenter och energi. Bolaget har därför varit tvungna att följa med i denna externa kostnadsökning och har börjat höja priserna som en följd av detta. Det kommer att börja slå igenom under Q2 för nya beställningar.  Jämfört med Q1 2021 så var omsättningen 68% högre samt resultatet innan avskrivning blev 15% bättre. Trots att det konkreta arbetet med projekt och investeringsbeslut försenats av Covid-19 och nu Kriget, så har intresset ökat kraftigt för bolagets produkter och digitala lösningar. Leveranser pågår bla till Volvo Cars, Volvo Penta, Swegon, Parker, Scania, Ericsson och Avnet. I början på 2022 erhölls ett flertal väsentliga händelser som vi betecknar som genombrott. Ett exempel är att Volvo Cars, VCC, godkände och beställde som första industrikund 3 års drift av GEPS.

Första kvartalet 2022 (samma kvartal föregående år inom parentes)

 • Totala intäkter uppgick till 4,1 (3,0) MSEK bestående av:
 • Nettoomsättning 3,7 (2,2) MSEK, Aktiverade F&U kostnader 0,0 (0,7) MSEK samt Övriga intäkter 0,3 (0,2) MSEK
 • Periodens resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till -6,7 (-7,9) MSEK
 • Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till -10,3 (-9,2) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,05 kr ( -0,09 kr)
 • Likvida medel i koncernen uppgick till 3,3 MSEK vid periodens slut (7,2 MSEK)
 • I koncernen vid periodens slut uppgick det egna kapitalet till 49,0 MSEK (52,9 MSEK) vilket ger en soliditet om 68% (70%).
 • Under kvartalet gjordes investeringar som påverkat kassaflödet med 0,0 MSEK (-0,6 MSEK).

 Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Företrädesemission genomförs till 11,6 MSEK innan emissionskostnader
 • Avnet Europe beställer IoT-modul SPB432, ordervärde 1,2 MSEK
 • Volvo Cars lägger inledande order på kommersiell drift av GEPS, ordervärde 500 kSEK
 • Avnet Embedded beställer 12 mån support, ordervärde 500 kSEK
 • Scania förlänger pilotprojekt, ordervärde 250 kSEK
 • Avnet Europe beställer IoT-modul SPB432, ordervärde 400 kSEK
 • JC Equipment beställer utveckling, ordervärde 200 kSEK
 • Avnet Silica beställer IoT moduler, ordervärde 200 kSEK
 • Haglunds Industri beställer utveckling, ordervärde 150 kSEK
 • Swegon förnyar licens på CASAT, ordervärde 100 kSEK
 • Avnet Europe beställer IoT-modul SPB432, ordervärde 0,5 MSEK
 • JC Equipment beställer utveckling, ordervärde 150 kSEK
 • Volvo utökar inom CASAT, ordervärde 150 kSEK
 • Parker Hannifin utökar CASAT licens, ordervärde 100 kSEK

Väsentliga händelser efter kvartalets slut, se separata PM för detaljer.

 • Avnet Europe beställer IoT moduler, ordervärde 400 kSEK
 • Atlas Copco beställer utveckling, ordervärde 0,5 MSEK
 • Avnet beställer IoT moduler, ordervärde 750 kSEK, för ny kund inom Healthcare
 • HDW uppdaterar info om MoU

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pär Bergsten,

VD och koncernchef, H&D Wireless

Växel +46-8-55118460

Email: [email protected] Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Swegon, Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD