Framställan till Aktiemarknadsnämnden

En aktieägare i MVV Holding AB (publ) har skickat en framställan till NGM och Aktiemarknadsnämnden om förenligheten av H & D Wireless Sweden Holding AB (publ)s frivilliga erbjudande till aktieägarna i MVV Holding AB i förhållande till takeover-reglernas bestämmelser om budplikt.

Nasdaq First North-listande H&D Wireless AB, pressmeddelade den 19 juli 2019 om ett offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av aktier i MVV Holding AB (publ), med ISIN-kod SE0001999434 för A-aktien och SE0001999442 för B-aktien. Varav B aktierna är noterade på Nordic MTF ("NGM"). Det publika budet på MVV Holding AB (publ) har, enligt pressmeddelande den 10 september 2019, accepterats av aktieägare representerande 91,07% av det totala aktiekapitalet i MVV Holding AB och 91,78% av rösterna. Enligt framställan vill aktieägaren i MVV att Aktiemarknadsnämnden prövar huruvida kontrollägarskiftet medfört att budplikt förelegat innan det publika budet offentliggjordes den 19 juli 2019. H&D Wireless AB har givits tillfälle att yttra sig i frågan och bolagets uppfattning, vilken redovisats för aktiemarknadsnämnden, är att sådant kontrollägarskifte medförande budplikt inte förelegat. Aktiemarknadsnämnden har meddelat att ärendet kommer att behandlas vid sammanträde omkring den 1 oktober 2019. Ett negativt utfall från Aktiemarknadsnämnden kan innebära att ärendet hänförs till Nasdaqs disciplinnämnd.

I enlighet med vad bolaget kommunicerat tidigare avser vi begära tvångsinlösen av resterande aktier i MVV Holding och i samband med detta tillse att MVV Holding ansöker om avnotering av bolagets aktier från Nordic MTF.

2019-09-18

För ytterligare information vänligen kontakta:
Frida Nordeman, IR & PR Communications Manager
Växel +46-8-55118460
Email: [email protected] 
Web: www.hd-wireless.com 

Om H&D Wireless:

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även MVV Holding med MES systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Volvo Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North i Stockholm med FNCA Sweden AB som Certified. E-post [email protected] Tel nr: +46 (0)8-528 00 399 Webb address: www.fnca.se.


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD