Förtydligande avseende förslag till avsiktsförklaring från strategisk partner

Motparten i förslaget till avsiktsförklaringen är ett kinesiskt bolag med internationell verksamhet inom nätverk för Fiber, Telecom mm.  Motparten är ett stort bolag med flera verksamhetsgrenar och ett femtiotal helägda dotterföretag som levererar produkter och tjänster i över 100 länder. Motparten omsatte ett flertal tiotals miljarder SEK under 2018.  Förhandlingarna är i ett tidigt skede och motparten är ett av flera likande kinesiska bolag som H&D Wireless har träffat i syfte att adressera den kinesiska marknaden genom ett Joint Venture.

Avsiktsförklaringen inkluderar upprättandet av ett Joint Venture, JV, i Kina där H&D Wireless äger 20-49% procent och motparten 51-80% procent beroende på vilka produkter och tjänster det slutliga avtalet kommer att inkludera.  H&D Wireless tillför IP, kompetens och vissa stödfunktioner till JV:et och motparten tillför kapital motsvarande 30-50 MSEK.   Vidare inkluderar förslaget potentiella pilotprojekt där produkter, tjänster och priser kvarstår att förhandla.  H&D Wireless erhåller, enligt avsiktsförklaringen, ett licensavtal med royalty per år för ingående produkter för det IP och support som skall användas av JV :et på den lokala marknaden i Kina.  Nivåerna eller formerna för denna ersättning är ännu ej förhandlade. Enligt avsiktsförklaringen avser motparten att investera upp till 30 miljoner SEK i H&D Wireless Sweden Holding AB (publ) genom en riktad nyemission.  Den riktade emissionen till motparten kommer i så fall vara föremål för stämmobeslut i H&D Wireless Sweden Holding AB (publ)

Den indikativa tidplanen som parterna arbetar efter har som mål att ett bindande avtal ingås under kvartal 3 2019 och att JV:et etableras i Kina under kvartal 3 2019.  I samband med att JV:et etableras i Kina ska även motparten göra direktinvesteringen i H&D Wireless Sweden Holding AB genom en riktad nyemission. Parterna har för avsikt att signera ett MOU inom 2-4 veckor.

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 18:00 CET den 15 april 2019.

2019-04-15

För ytterligare information vänligen kontakta:
Pär Bergsten,
CEO H&D Wireless  
Växel +46-8-55118460
Email: [email protected]
Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:
Om H&D Wireless: H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 med över 1 miljon trådlösa produkter levererade hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North i Stockholm med FNCA Sweden AB som Certified. E-post [email protected] Tel nr: +46 (0)8-528 00 399 Webb address: www.fnca.se.


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD