REGMAR

Försäljningen av Casat för totalt 6,9Msek slutförd

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB har idag slutfört avyttringen av Casat. Som meddelades i PM 2024-05-21 så har bolaget ingått ett bindande avtal med Empir Industry AB om förvärv av produktlinan Casat med tillträde idag, 31 maj. Fulla försäljningslikviden på 6,9MSEK är därmed idag överförd till bolaget.

H&D Wireless har den 21 maj signerat ett bindande avtal om försäljning av produktlinan Casat. Avtalspaketet är utformat som en inkråmsaffär i dotterbolagen H&D Wireless Sweden AB och MVV IT med köpeskillingen fördelad med 4MSEK respektive 2MSEK. Vidare så har ett drifts-, underhålls- och vidareutvecklingsavtal till ett värde av 0,9MSEK ingåtts med produktlinjen H&D Wireless IoT LABS om fortsatt support till köparen under en period av 12 månader.

Att man nu genomfört affären innebär att:

  • Casat- verksamheten nu tagits över av Empir Industry AB inklusive IP, liggande orders och produkter.
  • Personalen som arbetat med Casat i Sverige har tagits över för att fortsätta utveckla produkterna och affärerna.
  • Alla befintliga kunder har tillfrågats och godkänt och tillträde har skett idag 31 maj 2024.
  • Driften till kunderna fortsätter utan avbrott och med oförminskad kraft.
  • H&D Wireless AB (publ) fortsätter sin verksamhet med resten av produkterna och stannar på börsen.

"Casat får nu en ny hamn som bättre kan stötta och möjliggöra den tillväxt som vi vet är möjlig efter att kunderna godkänt Casat4.0 vilken bevisats tillföra mycket värde till deras löpande produktion. H&D Wireless kan nu fokusera på ett färre antal produktlinor och med hjälp av försäljningslikviden slutföra de rekonstruktioner som pågått i dotterbolagen", säger VD och koncernchef Pär Bergsten

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 12:30 31 maj 2024.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pär Bergsten,
VD och koncernchef, H&D Wireless
Växel +46-8-55118460
Email: [email protected] Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:

H&D Wireless förbättrar fysiska affärsprocessers effektivitet och säkerhet inom tillverkningsindustri (Industry4.0) och smarta städer med egenutvecklad teknik och tjänster. Fokussegment är industrier som verkstad och läkemedel samt Smart City, det vill säga hållbara städer. Bolaget är marknadsledande genom en egenutvecklad teknologi för radiopositionering och kombination med AI (machine learning) som används för analys av kunders processer och nyckeltal. Världsledande tjänster har byggts och marknadsförs som de molnbaserade mjukvaruplattformarna Griffin® IoT och Griffin Enterprise Positioning Services (GEPS®) samt MES-mjukvaran Casat™, samt vidare erbjuds teknologi i form av radiomoduler och konsulter inom mekanisk produktionsberedning och IoT/Wireless. H&D Wireless har sedan start 2009 utvecklat och sålt över en miljon radiomoduler som byggs in i kunders produkter och gör det möjligt att trådlöst koppla upp dessa till internet. Bland kunderna kan nämnas Volvo Cars, Volvo Penta, AstraZeneca och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se 

www.hd-wireless.com


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD