Delårsrapport kvartal 1 2019

H & D Wireless har på kort tid fått en mycket stark position inom realtidspositioneringstjänster för Industri 4.0 i Sverige med piloter i löpande produktion hos två stora verkstadsbolag inför deras digitalisering samt vidare börjat att leverera volymproduktion av nya wireless moduler efter en kraftig ökning av design-Ins hos IoT kunder

Väsentliga händelser under första kvartalet

- Nettoomsättningen uppgick till 1,2 MSEK (f.g Kv4 1,1 MSEK/f. g år Kv1 2,6 MSEK).
- H&D Wireless AB väljs till IoT-partner i ett europeiskt forskningskonsortium som har som mål att kraftigt reducera folksjukdomen artros. Värdet är 5,7MSEK totalt.
- H&D Wireless anställer Magnus Eriksson som IoT och RTLS kundprojektledare. Magnus har en lång erfarenhet inom militär och kommersiella radiokommunikationssystem och senast inom Healthcare segmentet.
- Styrelsen för H&D Wireless beslutar att implementera en förvärvsstrategi för att genom synergier aktivt öka försäljningen mot befintliga kundsegment.
- H&D Wireless AB presenterar sitt första förvärv genom att offentliggöra ett publikt bud på MVV Holding AB:s (publ) samtliga aktier.
- Styrelsen för H&D Wireless beslutar att kalla till extra bolagsstämma där denna extra bolagsstämma fattar beslut om en företrädesemission för att genomföra pågående förvärv. Emissionen garanteras upp till 10 MSEK av Formue Nord Markedsneutral A/S i Danmark vilka också kortsiktigt lånar ut 8 MSEK till bolaget.
- Periodens resultat -7,7 MSEK (f. g Kv4 -7,0 MSEK/f. g år Kv1 -7,5 MSEK).

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

- Keolis lägger en tilläggsorder till H&D Wireless på utrustning, installation och drift av internetuppkopplingen via Wi-Fi och 4G. Ordervärdet är 150 KSEK plus driftskostnad för båda depåerna.
- Pågående teckningsperiod i företrädesemission förlängs efter att bolaget erhållit en avsiktsförklaring från en potentiell partner med säte i Kina. Detta bedöms som en väsentlig händelse efter bedömningen av avtalets värde om över 80 MSEK.
- Efter kraftig handel i bolagets aktie där aktiekursen steg över 30% inom loppet av ett par timmar beslutar övervakningsenheten på Nasdaq att handels stoppa aktien under resterade del av samma dag. Efter att bolaget har förtydligat den tidigare meddelade avsiktsförklaringen så öppnas handel med aktien igen.
- H&D Wireless AB etablerar en ny försäljningskanal för IoT moduler genom ett samarbetsavtal med Transfer Multisort Elektronik Ltd (TME) för distribution av H & D radiomoduler till den europeiska och globala marknaden.
- Invigning av Scanias konceptfabrik, Smart Factory Lab i Södertälje, där vi samarbetat med Ericsson, genom att vår GEPS tjänst skickar RTLS + IoT data över Ericssons 5G installation till vår molntjänst.

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:00 CET den 25 april 2019.

2019-04-25

För ytterligare information vänligen kontakta:
Pär Bergsten,
CEO H&D Wireless  
Växel +46-8-55118460
Email: [email protected] 
Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:

Om H&D Wireless: H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 med över 1 miljon trådlösa produkter levererade hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North i Stockholm med FNCA Sweden AB som Certified. E-post [email protected] Tel nr: +46 (0)8-528 00 399 Webb address: www.fnca.se.


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD