REG

H&D Wireless lämnar delårsrapport för kvartal 3 2023

Tredje kvartalets omsättning var samma som Q2 (-1%) som var högsta sedan 2019, enbart Q4-22 var högre. Samarbetsavtalet med Avnet har fortsatt samtidigt som samtliga produktområden och kunder gått framåt bra. Bolagets nettoomsättning ökade därför med 23% i Q3 (7,2Msek) jämfört med Q3-22 (5,9Msek) medan resultatet innan avskrivningar gick bakåt med ca 1,1Msek (-31%) mot Q2 i år. Jämfört på årsbasis, har bolagets omsättning ökat med 54% (8,1M) de första 9 månaderna jämfört med förra året, samt att resultatet förbättrats med 20% (+3,3M). Verkstadsindustrins orderingång ser ut att mattas av även om vi inte ser att man minskat på digitaliseringsinvesteringar ännu.

Intresset ökar fortfarande snabbt för bolagets produkter och digitala lösningar. Leveranser pågår bla till Volvo Cars, Volvo Penta, Parker, Scania, Atlas Copco, Ericsson, Avnet och AstraZenca. Avnet-Silica har under kvartalet fortsatt realisera orders baserat på det ramavtal med ett uppskattat värde av 300-500MSEK över kommande 5 år som tecknades i juni-23. Samarbetet med Avnet berör framför allt de IoT-hårdvarufokuserade samt IoT konsulttjänsteinriktade produktlinjerna. Bolaget ser nu över våra egna investeringar för att minska risken för extra emissioner.

Tredje kvartalet 2023

Totala intäkter uppgick till            7,8 (6,3) MSEK
bestående av:

       Nettoomsättning externa                    7,2 (5,9) MSEK
       Aktiverade F&U kostnader                  0,0 (0,0) MSEK
       Övriga intäkter                                     0,5 (0,4) MSEK

  • Periodens resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,8 (-3,3) MSEK
  • Periodens resultat efter av- och nedskrivningar (EBIT) uppgick till -6,7 (-7,2) MSEK
  • Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till -7,5 (-8,0) MSEK

 Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 Väsentliga händelser efter kvartalets slut

  • No-Isolation beställer radiomoduler för ca 120 kSEK
  • Parker förnyar ramavtal för Casat 4. Ordervärde ca 50 kSEK

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pär Bergsten,
VD och koncernchef, H&D Wireless
Växel +46-8-55118460
Email: [email protected] Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:

H&D Wireless förbättrar fysiska affärsprocessers effektivitet och säkerhet inom tillverkningsindustri (Industry4.0) och smarta städer med egenutvecklad teknik och tjänster. Fokussegment är industrier som verkstad och läkemedel samt Smart City, det vill säga hållbara städer. Bolaget är marknadsledande genom en egenutvecklad teknologi för radiopositionering och kombination med AI (machine learning) som används för analys av kunders processer och nyckeltal. Världsledande tjänster har byggts och marknadsförs som de molnbaserade mjukvaruplattformarna Griffin® IoT och Griffin Enterprise Positioning Services (GEPS®) samt MES-mjukvaran Casat™, samt vidare erbjuds teknologi i form av radiomoduler och konsulter inom mekanisk produktionsberedning och IoT/Wireless. H&D Wireless har sedan start 2009 utvecklat och sålt över en miljon radiomoduler som byggs in i kunders produkter och gör det möjligt att trådlöst koppla upp dessa till internet. Bland kunderna kan nämnas Volvo Cars, Volvo Penta, AstraZeneca och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se

www.hd-wireless.com


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD