REGMAR

Delårsrapport kvartal 3 2021

Under tredje kvartalet 2021 så ökade bolagets försäljning med ca 12% (till 3,8MSEK) och resultatet förbättrades med ca 29% (till -4,6MSEK). Våra huvudkunder har fortsatt varit drabbade av konsekvenserna av Covid-19 och restriktionerna har som bekant fortsatt hela Q3. Trots att det konkreta arbetet med projekt och investeringsbeslut förenats av Covid-19, så är intresset tydligt och i flera fall ökande för bolagets digitala lösningar. Under kvartalet har leveranser pågått bla till Volvo Cars, Volvo Penta, Parker, Scania, Ericsson och Avnet. Vi ser ett förnyat intresse för vårt IoT koncept i och med avtalet med Telecom-partnern Ericsson som blev publikt i Q2, vilket har förändrat strategin och vi marknadsför vår kombinerade hårdvara och mjukvara nu också dvs inte bara vårt SaaS-tjänsteerbjudande, (Software as a Service). Eftersom vi investerat kraftigt de senaste åren i olika applikationer för olika marknader så har vi beslutat att bolagisera produktlinjerna från nästa kvartal. Mer om det i rapporten samt i kommande rapporter framöver. Bolaget för diskussioner med partners som har möjlighet att bli kanalpartners samt att påverka likviditeten positivt, vilket beräknas kunna kommuniceras under Q4.

Tredje kvartalet 2021 (samma kvartal föregående år inom parentes)

- Totala intäkter uppgick till 4,6 (3,5) MSEK bestående av:

- Nettoomsättning 3,8 (2,7) MSEK, Aktiverade F&U kostnader 0,4 (0,0) MSEK samt Övriga intäkter 0,4 (0,8) MSEK

- Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till -4,6 (7,2) MSEK

- Resultat per aktie uppgick till -0,03 kr (-0,12 kr)

- Likvida medel i koncernen uppgick till 7,4 MSEK vid periodens slut (2,7 MSEK)

- I koncernen vid periodens slut uppgick det egna kapitalet till 57,3 MSEK (45,8 MSEK) vilket ger en soliditet om 75% (63%).

- Under kvartalet gjordes investeringar som påverkat kassaflödet med 1,7 MSEK (5,6 MSEK).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

- Teckningskurs för optionsprogram TO03 fastställd till 0,5 SEK. Till dags dato har inga optioner inlösts.

- Avnet Europe lägger tilläggsorder för IoT-modul SPB432, ordervärde ca 1,5MSEK

Väsentliga händelser efter perioden

- Volvo AB lägger första beställning av CASAT4.0 inom ramavtal (rapporterat i november 2020).

- Parker Hannifin beställer utveckling och leverans av produktionsutrustning från produktlinjen Dalumverken

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:00 CET den 29 October 2021.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pär Bergsten,

VD och koncernchef, H&D Wireless

Växel +46-8-55118460

Email: [email protected] Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Swegon, Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD