REG

H&D Wireless lämnar delårsrapport för kvartal 2 2023

Andra kvartalets omsättning var den nästa högsta sedan 2019, enbart Q4-22 var högre. Under våren har leveranser baserat på det nya samarbetsavtalet med Avnet fortsatt samtidigt som samtliga produktområden och kunder gått framåt bra. Bolagets nettoomsättning ökade därför med 75% i Q2 (7,3Msek) jämfört med Q2-22 (4,2Msek) medan resultatet innan avskrivningar förbättrades med ca 2,5Msek (+40%) mot Q2 föregående år. Jämfört med förra kvartalet så var omsättningen 9% högre och resultatet något bättre (+17%). Under hösten 2022 har inflationen rusat men är nu stadigt sjunkande och även om tendenser till lågkonjunktur anats har verkstadsindustrin gått fortsatt starkt.

Intresset ökar fortfarande snabbt för bolagets produkter och digitala lösningar. Leveranser pågår bla till Volvo Cars, Volvo Penta, Parker, Scania, Atlas Copco, Ericsson, Avnet och AstraZenca. Avnet-Silica har under kvartalet fortsatt realisera orders baserat på det ramavtal med ett uppskattat värde av 300-500MSEK över kommande 5 år som tecknades i juni-23. Samarbetet med Avnet berör framför allt de IoT-hårdvarufokuserade samt IoT konsulttjänsteinriktade produktlinjerna. Fortfarande behövs finansiering av verksamheten varför en företrädesemission genomförs i augusti med start nästa vecka.

Andra kvartalet 2023

 • Totala intäkter uppgick till       7,7 (4,4) MSEK

bestående av:

  • Nettoomsättning extern       7,3 (4,2) MSEK
  • Aktiverade F&U kostnader  0,0 (0,0) MSEK
  • Övriga intäkter                    0,4 (0,3) MSEK
 • Periodens resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3,7 (-6,2) MSEK
 • Periodens resultat efter av- och nedskrivningar (EBIT) uppgick till -6,5 (-9,6) MSEK
 • Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till -7,0 (-9,7) MSEK

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • No-Isolation väljer SPB228, initialorder på 130 kSEK.
 • Trixell väljer RF-modul från H&D Wireless, ordervärde 150 kSEK
 • Cobot-produktionslinan till Parker nu fullt levererad och godkänd, det totala värdet av projekt och leverans är cirka 1,8 MSEK.
 • Italiensk kund beställer GEPS förstudie, ordervärde 100 kSEK med strategisk betydelse
 • Avnet beställer IoT-moduler med Wi-Fi 6 för 1,3 MSEK
 • Parker lägger tilläggsbeställningar avseende förstudier samt utveckling, tillverkning och installation till den semiautomatiserad monteringslinje med integrerad Cobot som levererats i Q2-2023. Ordervärdet 200 kSEK
 • Avnet beställer första produktionsorder för ytterligare en ny kund. Ordern rör den trådlösa modulen SPB288 med ordervärde cirka 300 kSEK
 • Avnet beställer SPB228, kontraktsvärde är 1,0 MSEK
 • Avnet beställer IoT-projekt för 2,5 MSEK
 • Avnet beställer IoT modul SPB288 för 250 kSEK

 Väsentliga händelser efter kvartalets slut

 • Styrelsen föreslår företrädesemission av units om cirka 26,5 MSEK som garanteras till 70%
 • Extra bolagsstämma fredagen den 4 augusti 2023 med godkännande av företrädesemission enligt styrelsens förslag
 • Atlas Copco beställer utveckling för 300 kSEK
 • Styrelsen föreslår korrigerade villkor för incitamentsprogrammet för anställda

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pär Bergsten,
VD och koncernchef, H&D Wireless
Växel +46-8-55118460
Email: [email protected] Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Swegon, Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se

www.hd-wireless.com


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD