REG

H&D Wireless Delårsrapport kvartal 2 2022

Under Q2 har orderingången fortsatt att öka bra och vi passerade 20Msek i orderstock för första gången i bolagets historia. Q2 har varit påverkat av kriget i Ukraina och dess konsekvenser som högre kostnader för komponenter och energi. Bolagets nettoomsättning ökade med 11% i Q2 (4,2Msek) jämfört med Q1 (3,9Msek) medan resultatet innan avskrivningar förbättrades med ca 0,6Msek (+8%). Bolaget har varit tvungna att följa med i den externa kostnadsökningen och har höjt priserna som en följd av detta. Intresset ökar fortfarande snabbt för bolagets produkter och digitala lösningar. Leveranser pågår bla till Volvo Cars, Volvo Penta, Swegon, Parker, Scania, Atlas Copco, Ericsson och Avnet. I slutet på juni tecknades ett större ramavtal med Avnet-Silica om samarbete på flera områden och produkter med ett uppskattat värde av 300-500MSEK över kommande 5 år, vilket vi betecknar som ett genombrott och positivt omvälvande för bolaget. Genom samarbetet får vi både en säljkanal till EU, US och Asien, en storkund och en finanspartner. 

Andra kvartalet 2022 (samma kvartal föregående år inom parentes)

 • Totala intäkter uppgick till 4,4 (4,1) MSEK bestående av:
 • Nettoomsättning 4,2 (3,4) MSEK, Aktiverade F&U kostnader 0,0 (0,7) MSEK samt Övriga intäkter 0,3 (0,0) MSEK
 • Periodens resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till -6,2 (-6,2) MSEK
 • Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till -9,7 (-6,5) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 kr ( -0,05 kr)
 • Likvida medel i koncernen uppgick till 1,6 MSEK vid periodens slut (7,0 MSEK)
 • I koncernen vid periodens slut uppgick det egna kapitalet till 44,6 MSEK (52,9 MSEK) vilket ger en soliditet om 64% (69%).
 • Under kvartalet gjordes investeringar som påverkat kassaflödet med 0,0 MSEK (-0,7 MSEK).

 Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Avnet Europe beställer IoT moduler, ordervärde 400 kSEK
 • Atlas Copco beställer utveckling, ordervärde 0,5 MSEK
 • Avnet beställer IoT moduler, ordervärde 0,8 MSEK, för ny kund inom Healthcare
 • Incitamentsprogram för anställda samt nyckelpersoner upprättat
 • Atlas Copco beställer utveckling, ordervärde ca 100 kSEK
 • Parker Hannifin beställer utveckling, tillverkning och driftsättning av semiautomatiserad monteringslinje, ordervärde ca 0,8 MSEK
 • Swegon förnyar Casat licens, ordervärde ca 100 kSEK
 • Atlas Copco tecknar ramavtal för volymleveranser av trådlös modul. Ordervärde ca 25-30 MSEK över 10 år
 • Volvo beställer mjukvaruutveckling till Casat, ordervärde ca 200 kSEK
 • Avnet beställer utveckling, ordervärde ca 300 kSEK
 • Finansieringspaket tillför bolaget totalt ca 7 MSEK under Q2-Q3 innan kostnader
 • Bolaget ingår samarbetsavtal med Avnet. Första bindande order på ca 11 MSEK

 Väsentliga händelser efter kvartalets slut, se separata PM för detaljer.

 • Avnet beställer IoT moduler, ordervärde ca 4,4 MSEK baserat på ramavtalet
 • Avnet beställer utveckling av hård- och mjukvara, ordervärde ca 5,6 MSEK, enligt ramavtalet
 • Parker Hannifin beställer utveckling och produktion av tillverkningsutrustning, ordervärde ca 120 kSEK
 • Akwel Sweden AB beställer renovering av maskiner, ordervärde ca 220 kSEK

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pär Bergsten,

VD och koncernchef, H&D Wireless

Växel +46-8-55118460

Email: [email protected] Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Swegon, Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD