REGMAR

Kvartalsrapport för Q2 2021- ökar försäljningen.

Under andra kvartalet 2021 så ökade bolagets försäljning med ca 53% (till 3,4MSEK) och resultatet förbättrades med ca 29% (till -6,5MSEK). Detta trots att våra huvudkunder drabbats av konsekvenserna av Covid-19 och förlängt restriktionerna för besök i fabrikerna. Alla projekt har varit igång men går långsammare på grund av ökad logistik. Trots att det konkreta arbetet med projekt och investeringsbeslut förenats av Covid-19, så är intresset tydligt och i flera fall ökande för bolagets digitala lösningar. Resultatet av det kan ses genom de ytterligare beställningar som kommit i Q2 från både Volvo Cars, Parker, Scania och Avnet. Vi ser ett förnyat intresse för vårt IoT koncept i och med avtalet med Telecom-partnern Ericsson som blev publikt i Q2, vilket förändrar strategin och vi kommer att marknadsföra vår kombinerade hårdvara och mjukvara också dvs inte bara vårt SaaS-tjänsteerbjudande, (Software as a Service), vilket möter helt olika kundbehov.

Andra kvartalet 2021 (samma kvartal föregående år inom parentes)

- Totala intäkter uppgick till 4,1 (8,6) MSEK bestående av:

- Nettoomsättning 3,4 (5,1) MSEK, Aktiverade F&U kostnader 0,7 (0,09) MSEK samt Övriga intäkter 0,02 (3,3) MSEK

- Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till -6,5 (2,8) MSEK

- Resultat per aktie uppgick till -0,05 kr (0,05 kr)

- Likvida medel i koncernen uppgick till 9,0 MSEK vid periodens slut (2,6 MSEK)

- I koncernen vid periodens slut uppgick det egna kapitalet till 54,9 MSEK (55,7 MSEK) vilket ger en soliditet om 69% (75%).

- Under kvartalet gjordes investeringar som påverkat kassaflödet med 1,3 MSEK (1,1 MSEK).

Väsentliga händelser under andra kvartalet

- Ericsson och H&D Wireless ingår avtal för Industry 4.0 och IoT.

- H&D Wireless utvald som finalist i ABB Elektrifieringsutmaning

- IVA har valt ut C-PALS, som H&D Wireless är delaktigt i, som ett av de 100 viktigaste FoU projekten i Sverige 2021

- Avnet Integrated lägger uppföljningsorder för IoT-moduler, ordervärde ca 0,5MSEK

- Parker-Hannifin avtalar om anpassning av Casat4.0, ordervärde ca 1MSEK

- Företrädesemission gav 20MSEK före emissionskostnader

- Borås Högskola väljer Casat 4.0 för utbildningar, ordervärde ca 1,3MSEK

- No-Isolation utökar tidigare modulbeställning, ordervärde 0,7MSEK

- Scania beställer pilot med GEPS Edge AI och Vision, avtalsvärde ca 250KSEK.

- Volvo Cars AB utökar GEPS piloten. Ringa ordervärde men strategisk potential.

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:00 CET den 27 augusti 2021.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pär Bergsten,

VD och koncernchef, H&D Wireless

Växel +46-8-55118460

Email: [email protected] Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Swegon, Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD