REGMAR

Delårsrapport kvartal 2 2020

H&D Wireless har överlevt kanske den tuffaste perioden i bolagets liv hittills och gör plusresultat för första gången sedan 2016. H&D Wireless gick i mars in i regeringens hjälppaket med korttidspermitteringar och anstånd med skatt. Detta som ett resultat av att alla våra huvudkunder drabbats av Covid-19 och stängt fabrikerna. Under kvartalet tvingades bolaget begära dotterbolagen MVV International och MVV Holding i konkurs som har haft mycket konsulter hos de stora verkstadsbolagen. Produktmässigt är de viktigaste produkterna och tjänsterna godkända i utvärderingarna hos ledande verkstadsbolag. Eftersom GEPS, Griffin IoT och Casat nu är tekniskt godkända och nyttan påvisad hos slutkund så justerar bolaget om strategin och går mot att samarbeta med större partners för att accelerera processen och även med ambitionen att kunna skala upp genom industriella investeringar från tredje part.

Andra kvartalet 2020

- Nettoomsättningen uppgick till 5,1 MSEK (f.g Kv1 5,2 MSEK/f. g år Kv2 5,9 MSEK).

- Övriga intäkter 3,3 MSEK som ett resultat av erhållet stöd av regeringens hjälppaket för korttidspermitteringar.

- Periodens resultat 2,8 MSEK (f. g Kv1 -9,4 MSEK/f. g år Kv2 -10,7 MSEK).

- Resultat per aktie uppgick till 0,05 kr (f.g. kv -0,16 kr)

- Likvida medel i koncernen uppgick till 2,6 MSEK vid periodens slut (f.g. kv1 2,3 MSEK)

- I koncernen vid periodens slut uppgick det egna kapitalet till 55,7 MSEK (f.g. år 51,3 MSEK) vilket ger en soliditet om 75% (f.g. år 58%).

- Under året 2019 gjordes investeringar som påverkat kassaflödet med 1,1 MSEK (f.g. år 8,3 MSEK), främst aktiverad utveckling där 1,0 MSEK investerades i mjukvaruplattformarna GEPS och Griffin IoT.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

- Styrelsen ansöker och Skaraborgs tingsrätt beslutar att sätta först MVV International AB (publ) samt sedan MVV Holding AB i konkurs. Koncernmoder H&D Wireless Sweden Holding AB (publ) förvärvar MVV IT AB samt MVV Industry Lab från MVV Holding AB konkursbo.

- Genom denna transaktion minskas koncerns skuldsättning med knappt 10 MSEK och koncernen redovisar 6,9 MSEK i resultat från denna transaktion.

- HDW tar hjälp av regeringens hjälppaket och korttidspermitterat nästan all personal samt fått anstånd med skatten. - Moderbolagets årsstämma hölls den 8 maj 2020 där Christer Färegård och Per Melin valdes in som nya styrelseledamöter och bolagets huvudägare Pär Bergsten omvaldes som styrelseledamot. - H&D Wireless Sweden AB tecknar ett IP-licens och leveransavtal med Avnet Integrated vilket påverkar kvartalets kassaflöde med knappt 3 MSEK. - Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm ålägger moderbolaget att betala ett vite motsvarande åtta årsavgifter (0,8 MSEK).

Väsentliga händelser efter kvartalets slut, se separata PM för detaljer.

- Parker-Hannifin AB signerar ett licensavtal för Casat 4.0 som första kund i full produktion.

- Wireless Wi-Fi +Bluetooth modulen SPB228 väljs för No-Isolations nya produktgeneration genom nya produktionsorders.

- Volvo Personvagnar AB beställer 6 månaders test av GEPS for Industry - Fleet management.

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:00 CET den 21 augusti 2020.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pär Bergsten,

VD och koncernchef, H&D Wireless

Växel +46-8-55118460

Email: [email protected] Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Volvo Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD