REG

H&D Wireless lämnar delårsrapport för kvartal 1 2024

Omsättningen föll tillbaka med -32% till 4,7Msek i Q1 vilket motsvarar nivån i Q2 2022 och rörelseresultatet med -86%, -8Msek, till nivån i Q1 2021. Detta efter en stadig ökning av både omsättning och resultat under 2021 - 2023 på mellan 30 - 50% på årsbasis. Samarbetet med Avnet är fortfarande viktigt men är också en del av förklaringen då Avnet och dess kunder drabbats kraftigt av inbromsningen på komponentsidan inom de flesta marknader. Inbromsningen har uppstått från mitten på hösten -23 till mitten på våren -24, främst inom komponentsidan och utvecklingstjänster.

En positiv ökning har noterats inom Elektrifiering, Försvarsindustri och MedTech, se exempelvis nya kunderna Instagrid och Trixell. Leveranser pågår bla till Volvo Cars, Volvo Penta, Parker, Atlas Copco, Avnet, Trixell, Instagrid och AstraZenca. Bolaget hade i december 2023 erhållit ett bud på SaaS-tjänsterna GEPS och Casat vilket dock föll i mars-24 vilket drabbade oss hårt och vi fick sätta två av dotterbolagen i rekonstruktion. Hela verksamheten ses nu över för att radikalt minska kostnader och fokusera verksamheten framåt. Positivt är dock att orderingången satte fart igen i slutet på mars och april med över 6Msek samt ett ramavtal på 20Msek.

Första kvartalet 2024

Totala intäkter uppgick till                       4,9 (7,3) MSEK
bestående av:

Nettoomsättning externa                       4,7 (6,7) MSEK
Aktiverade F&U kostnader                    0,0 (0,0) MSEK
Övriga intäkter                                       0,2 (0,6) MSEK

 • Periodens resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till -8 (-4,4) MSEK
 • Periodens resultat efter av- och nedskrivningar (EBIT) uppgick till -10,7 (-6,9) MSEK
 • Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till -11,4 (-7,4) MSEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Parker-Hannifin AB förnyar licens för Casat4.0. Ordervärde ca 200k SEK.
 • Due-diligence inleds efter bud på del av verksamheten. Budgivaren beslutar dock ej genomföra affären.
 • Örneborgs Delikatesser beställer slutförpackningslinje. Ordervärde ca 250k SEK.
 • Instagrid utvidgar beställning av utveckling. Ordervärde ca 120k SEK.
 • Trixell beställer RF-modul. Ordervärde ca 500k SEK.
 • Avnet beställer ytterligare utveckling. Ordervärde ca 200k SEK.
 • Styrelsen beslutar om företrädesemission om högst ca 11,4M SEK.
 • No-Isolation beställer radiomoduler. Ordervärde ca 250k SEK.
 • Avnet Embedded beställer 12 mån support. Ordervärde ca 0,6M SEK.
 • Parker-Hannifin AB förnyar licens för Casat4.0. Ordervärde ca 200k SEK.
 • Instagrid beställer IoT enheter för fälttester. Ordervärde ca 120k SEK.
 • SEW-Eurodrive beställer radiocertifiering. Ordervärde ca 0,5M SEK.
 • Instagrid beställer ingenjörstjänster. Ordervärde ca 1,3M SEK.
 • Tingsrätten bifaller ansökan om rekonstruktion för två dotterbolag
 • Atlas Copco beställer IoT moduler. Ordervärde ca 2,2M SEK

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

 • Avnet Europe beställer IoT-moduler. Ordervärde ca 300k SEK.
 • Företrädesemission slutförs varvid bolaget tillförs likvid (innan avdrag för kostnader) om ca 5,7M SEK.
 • Instagrid signerar ramavtal. Avtalsvärde ca 20M SEK.
 • Avnet Europe beställer IoT-moduler. Ordervärde ca 1,2M SEK.
 • Riktad nyemission av aktier av serie B till emissionsgaranter genomförs

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pär Bergsten,
VD och koncernchef, H&D Wireless
Växel +46-8-55118460
Email: [email protected] Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:

H&D Wireless förbättrar fysiska affärsprocessers effektivitet och säkerhet inom tillverkningsindustri (Industry4.0) och smarta städer med egenutvecklad teknik och tjänster. Fokussegment är industrier som verkstad och läkemedel samt Smart City, det vill säga hållbara städer. Bolaget är marknadsledande genom en egenutvecklad teknologi för radiopositionering och kombination med AI (machine learning) som används för analys av kunders processer och nyckeltal. Världsledande tjänster har byggts och marknadsförs som de molnbaserade mjukvaruplattformarna Griffin® IoT och Griffin Enterprise Positioning Services (GEPS®) samt MES-mjukvaran Casat™, samt vidare erbjuds teknologi i form av radiomoduler och konsulter inom mekanisk produktionsberedning och IoT/Wireless. H&D Wireless har sedan start 2009 utvecklat och sålt över en miljon radiomoduler som byggs in i kunders produkter och gör det möjligt att trådlöst koppla upp dessa till internet. Bland kunderna kan nämnas Volvo Cars, Volvo Penta, AstraZeneca och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se 

www.hd-wireless.com


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD