REGMAR

Delårsrapport kvartal 1 2021

H&D Wireless projekt och affärer har fortsatt haft stor påverkan från Covid-19 pandemin. Under första kvartalet 2021 så slog konsekvenserna av den andra Covid-vågen igenom på bolagets intäkter och vi gjorde ett tapp på ca 25% av försäljningen. Detta som ett resultat av att våra huvudkunder drabbats av konsekvenserna av Covid-19 och förlängt restriktionerna för besök i fabrikerna. Alla projekt har varit igång men allt går långsammare på grund av ökad logistik. Trots att det konkreta arbetet med projekt och investeringsbeslut förenats av Covid-19, så är intresset tydligt och i flera fall ökande för bolagets digitala lösningar. Resultatet av det kan ses genom alla de beställningar som kommit i Q1 från både Volvo Cars, Scania och Ericsson. Vi ser ett förnyat intresse för vårt IoT koncept i och med Telecom-partnern, vilket förändrar strategin och vi kommer alltså att även marknadsföra vår kombinerade hårdvara och mjukvara som komplement till vårt tjänsteerbjudande, Software as a Service, SaaS, vilket möter helt olika kundbehov.

Första kvartalet 2021 (samma kvartal föregående år inom parentes)

- Totala intäkter uppgick till 3,0 (6,4) MSEK bestående av:

- Nettoomsättning 2,2 (5,2) MSEK, Aktiverade F&U kostnader 0,7 (1,0) MSEK samt Övriga intäkter 0,2 (0,2) MSEK

- Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till -9,2 (-9,4) MSEK

- Resultat per aktie uppgick till -0,09 kr ( -0,16 kr)

- Likvida medel i koncernen uppgick till 7,2 MSEK vid periodens slut (2,3 MSEK)

- I koncernen vid periodens slut uppgick det egna kapitalet till 52,9 MSEK (53,4 MSEK) vilket ger en soliditet om 70% (64%).

- Under kvartalet gjordes investeringar som påverkat kassaflödet med 0,6 MSEK (1,1 MSEK).

Väsentliga händelser under första kvartalet

- Volvo Cars AB beställer utbildning, ordervärde 0,2 MSEK

- Avnet Integrated Solutions förnyar supportavtal, ordervärde 0,5 MSEK

- BorgWarner Sweden AB beställer Casat 4.0 licens, ordervärde 0,2 MSEK

- Konvertering av brygglån genom riktad nyemission om 3,0 MSEK

- KTH tecknar 12-månaders avtal på GEPS, ordervärde understigande 0,1 MSEK

- No-Isolation ökar takten, ordervärde 0,5 MSEK för fler RF-moduler

- Viktig milstolpe nådd i EU-projekt Admaiora, vilket genererar likvid på 2,3 MSEK

Väsentliga händelser efter kvartalets slut, se separata PM för detaljer.

- Ericsson AB (publ) ingår avtal för Industry 4.0 och IoT för framtida samarbete

- Volvo Cars AB utökar GEPS piloten

- Styrelsen beslutar genom tidigare bemyndigande om en företrädesemission om ca 25MSEK som är garanterad till 80% (20MSEK) att genomföras i maj-juni 2021.

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:00 CET den 7 maj 2021.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pär Bergsten,

VD och koncernchef, H&D Wireless

Växel +46-8-55118460

Email: [email protected] Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Swegon, Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD